วิกิพีเดีย:ข่าว

แหล่งที่มาของข่าวเกี่ยวกับวิกิพีเดียสามารถพบได้หลายแหล่ง ตลอดจนมูลนิธิวิกิมีเดียซึ่งสนับสนุนโครงการ และโครงการวิกิมีเดียอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิกิพีเดีย

วิกิมีเดีย

มูลนิธิวิกิมีเดีย

  • Wikimedia Foundation news ข่าวเกี่ยวกับมูลนิธิวิกิมีเดีย องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศ ซึ่งอุทิศตัวให้กับการกระตุ้นการเติบโต การพัฒนาและการเผยแพร่โครงการวิกิมีเดียเป็นจำนวนมาก
  • Wikimedia blog

แหล่งข่าวอื่น

นอกจากนี้ยังมีแหล่งข่าวในวิกิพีเดียและโครงการพี่น้องซึ่งมีการเขียนบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันและข่าวโลกล่าสุดโดยใช้ซอฟต์แวร์วิกิมีเดีย

เนื้อหาข่าววิกิพีเดีย