วิกิพีเดีย:ถามคำถาม

ถามคำถามหรือออกความเห็นได้ที่ไหน

โปรดเลือกที่ที่เหมาะสมที่สุดในการถามคำถามของคุณ เพราะคำถามที่ถามผิดที่อาจถูกละเลยได้ อาสาสมัครที่เต็มใจจะตอบคำถามของคุณโดยเร็วที่สุด

คำถามข้อเท็จจริง

  • ปุจฉา-วิสัชนา เป็นเสมือนแผนกบริการตอบคำถามของห้องสมุด (reference desk) ที่คุณสามารถถามคำถามได้ทุกเรื่อง ยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับวิกิพีเดีย ผู้เขียนจะพยายามตอบคำถามของคุณ หรือแนะนำแหล่งสารสนเทศที่คุณต้องการ
เช่น "ประเทศอะไรมีกองเรือประมงใหญ่ที่สุดในโลก"
ปุจฉา-วิสัชนาแบ่งออกเป็นหลายสาขาวิชา ดังนี้
สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ภาษา
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะถามในหน้าใดแน่ชัด ใช้ จิปาถะ

ความเห็นต่อบทความหนึ่ง ๆ

  • แต่ละบทความมีหน้าอภิปรายเพื่อถามคำถามหรือออกความเห็นที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับเนื้อหา เมื่อคุณกำลังดูบทความ เพียงคลิกแถบ อภิปราย ที่อยู่บนสุดของหน้า อย่างไรก็ดี พึงระลึกว่าวิกิพีเดียมิใช่ฟอรัมสำหรับอภิปรายเกี่ยวกับหัวเรื่องของบทความ ความเห็นควรถูกจำกัดเฉพาะต่อเนื้อหาของบทความ

คำถามเกี่ยวกับการใช้และร่วมเขียนวิกิพีเดีย

คำถามของคุณอาจมีคำตอบแล้วในคำถามที่ถามบ่อย หาไม่แล้ว อาจถามที่

  • โรงน้ำชา เป็นพื้นที่ที่เป็นมิตรสำหรับผู้แก้ไขหน้าใหม่ในการถามคำถามพร้อมคำตอบจากผู้แก้ไขที่มีประสบการณ์
  • แผนกช่วยเหลือ เป็นที่หลักสำหรับถามคำถาม และที่พึ่งหากไม่มีที่อื่นถามแล้ว
  • สภากาแฟ เป็นฟอรัมสำหรับอภิปรายประเด็นเทคนิค นโยบาย ข้อเสนอและการดำเนินงานทั่วโครงการที่ซับซ้อนกว่า
  • หรือค้นดู สารบัญวิธีใช้วิกิพีเดีย

ต้องการความช่วยเหลือ