คุยเรื่องมีเดียวิกิ:Spam-blacklist

facebook.com/Sidegra.sold, sidegrapharm.com แก้

have been added repeatedly to ซิลเดนาฟิล (diffs: [1] [2] [3] [4] [5] [6]) also just discovered it on วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/กรุ_13 (diffs: [7] [8])

facebook.com/Sidegra.sold: Linksearch th (https) - meta - us - de - fr - simple - wikt:en - wikt:frMER-C X-wiki • Reports: Links on en - COIBot - COIBot-Local • Discussions: tracked - advanced • COIBot-Link, Local, & XWiki Reports - Wikipedia: en - fr - de • Google: searchmeta • Yahoo: backlinks • Domain: domaintoolsAboutUs.orgDomainsDB.netAlexaWhosOnMyServer.com

sidegrapharm.com: Linksearch th (https) - meta - us - de - fr - simple - wikt:en - wikt:frMER-C X-wiki • Reports: Links on en - COIBot - COIBot-Local • Discussions: tracked - advanced • COIBot-Link, Local, & XWiki Reports - Wikipedia: en - fr - de • Google: searchmeta • Yahoo: backlinks • Domain: domaintoolsAboutUs.orgDomainsDB.netAlexaWhosOnMyServer.com

กลับไปที่หน้า "Spam-blacklist"