วิธีใช้:กระดาษจดโค้ด

กระดาษจดโค้ดข้อความวิกิ

ให้ผลทุกที่ในข้อความ        
คำอธิบาย คุณพิมพ์ คุณได้
ตัวเอน ตัวหนา และทั้งคู่

''ตัวเอน'' '''ตัวหนา''' และ'''''ทั้งคู่'''''

ตัวเอน ตัวหนา และทั้งคู่

ลิงก์ไปยังหน้าอื่น

[[ไทย]]
ประเทศ[[ไทย]]

ไทย
ประเทศไทย

ทำ "ไปป์" ลิงก์เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อความของลิงก์

[[แอปเปิล (บริษัท)|แอปเปิล]]

แอปเปิล

ลิงก์ไปยังส่วน

[[ประเทศไทย#ประวัติศาสตร์]]
[[ประเทศไทย#ประวัติศาสตร์|ประวัติศาสตร์ไทย]]

ประเทศไทย#ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ไทย

ลิงก์แดง
ลิงก์แดงอาจเป็นผลดีเช่นกัน เพราะแสดงหน้าเปลี่ยนทางหรือหน้ามีความสำคัญที่ต้องการให้มีเขียนขึ้น

[[หน้านี้ไม่มี]]

หน้านี้ไม่มี

อ้างอิงและเชิงอรรถ
แหล่งข้อมูลในบทความจะปรากฏ ณ ที่ที่มี {{รายการอ้างอิง}} ตามแบบคือ ใต้หัวเรื่องระดับ 2 (ดูด้านล่าง) ใกล้ตอนท้ายของหน้า ข้อความระหว่าง {{}} สำหรับแม่แบบ

สวัสดี<ref>ราชบัณฑิตยสถาน</ref> ชาวโลก<ref>www.royin.go.th/</ref>

อ้างอิง: {{รายการอ้างอิง}}

สวัสดี[1] ชาวโลก[2]

อ้างอิง:

 1. ราชบัณฑิตยสถาน
 2. www.royin.go.th/
ลายเซ็น
ลงชื่อท้ายความเห็นเมื่อโพสต์ในหน้าพูดคุย

~~~~

อย่าเซ็นชื่อในบทความ เซ็นเฉพาะในหน้าพูดคุย

ชื่อผู้ใช้ (พูดคุย) 12:56, 23 กรกฎาคม 2024 (UTC)

เว็บไซต์ธรรมดา

http://www.wikipedia.org

http://www.wikipedia.org

เชื่อมโยงเว็บไซต์

[http://www.wikipedia.org]

[1]

เชื่อมโยงและให้ชื่อเว็บไซต์

[http://www.wikipedia.org วิกิพีเดีย]

วิกิพีเดีย

ขีดฆ่าความเห็นของคุณในหน้าพูดคุย
เพื่อแสดงว่าคุณเปลี่ยนใจ

<s>หัวข้อนี้ไม่[[WP:N|โดดเด่น]]</s>

หัวข้อนี้ไม่โดดเด่น

ซ่อนข้อความไว้สักที่เพื่อผู้เขียน

<!--มีการเห็นพ้องต้องกันแล้ว อภิปรายในหน้าพูดคุย-->

แสดงภาพ

[[ไฟล์:Wiki.png|thumb|คำอธิบายภาพ]]

คำอธิบายภาพ
แม่แบบ:อ้างอิง
หนึ่งในแม่แบบเก็บกวาด

สวัสดี ชาวโลก{{อ้างอิง}}

สวัสดี ชาวโลก[ต้องการอ้างอิง]

เพิ่มหน้าไปยังหมวดหมู่ [[หมวดหมู่:ชื่อหมวดหมู่]]

วางไว้ใกล้ล่างสุดของหน้า
แสดง "ชื่อหมวดหมู่" ในแถบด้านล่างเมื่อดูตัวอย่างหรือบันทึกหน้า
ให้ผลเฉพาะเมื่อขึ้นต้นบรรทัด    
คำอธิบาย คุณพิมพ์ คุณได้
เปลี่ยนทางไปหน้าอื่น
การเปลี่ยนทางต้องวางไว้ขึ้นต้นบรรทัดแรก

#เปลี่ยนทาง [[หน้าเป้าหมาย]]

หน้าเป้าหมาย

เปลี่ยนทางไปยังส่วนของหน้าอื่น

#เปลี่ยนทาง [[หน้าเป้าหมาย#ชื่อตรึง]]

หน้าเป้าหมาย#ชื่อตรึง

หัวเรื่องส่วน
สารบัญจะถูกสร้างอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มหัวเรื่องในบทความเกิน 4 หัวเรื่อง

==ลำดับที่ 2==
===ลำดับที่ 3===
====ลำดับที่ 4====
=====ลำดับที่ 5=====
======ลำดับที่ 6======

อย่าใช้  =ลำดับที่ 1=  เพราะไว้สำหรับชื่อเรื่องหน้า

ลำดับที่ 2

ลำดับที่ 3

ลำดับที่ 4

ลำดับที่ 5
ลำดับที่ 6
หัวเรื่องไม่ทำดัชนี
ตัดออกจากสารบัญ

; ชื่อหัวเรื่อง

มีเซมิโคลอน ";" นำข้างหน้า

ชื่อหัวเรื่อง

จะไม่ปรากฏในสารบัญ
รายการจุดนำ

* หนึ่ง
* สอง
** สองจุดหนึ่ง
* สาม

 • หนึ่ง
 • สอง
  • สองจุดหนึ่ง
 • สาม
รายการหมายเลข

# หนึ่ง
# สอง
## สองจุดหนึ่ง
# สาม

 1. หนึ่ง
 2. สอง
  1. สองจุดหนึ่ง
 3. สาม
ข้อความย่อหน้า
ใช้เมื่อตอบในหน้าพูดคุย ทำให้การติดตามการสนทนาง่ายขึ้น

ไม่ย่อหน้า (ปกติ)
:ย่อหน้าครั้งที่หนึ่ง
::ย่อหน้าครั้งที่สอง
:::ย่อหน้าครั้งที่สาม

ไม่ย่อหน้า (ปกติ)

ย่อหน้าครั้งที่หนึ่ง
ย่อหน้าครั้งที่สอง
ย่อหน้าครั้งที่สาม

ดูเพิ่ม


ติดต่อ