คุยเรื่องมีเดียวิกิ:Titleblacklist

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนามีเดียวิกิ Titleblacklist

ขอให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนรายการแก้ไข

ขอให้ยกเลิกหรือเปลี่ยน .*\.\.\..* เพราะมีกรณีที่ตั้ง "..." เป็นชื่อบทความไม่ได้ อาจยกเลิกหรือตั้งให้เป็นสี่จุดแทนครับ ".*\.\.\.\..*" --Wedjet (คุย) 16:06, 19 มิถุนายน 2562 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]

กลับไปที่หน้า "Titleblacklist"