วิกิพีเดีย:ชาววิกิพีเดีย

ชาววิกิพีเดีย (Wikipedian) หรือ ผู้เขียน หรือ ผู้แก้ไข คืออาสาสมัครที่เขียนและแก้ไขบทความต่าง ๆ ของวิกิพีเดีย ไม่เหมือนกับ ผู้อ่าน ที่อ่านอย่างเดียว ใครก็ตาม รวมทั้งคุณด้วย สามารถเป็นชาววิกิพีเดียได้โดยกล้าที่จะแก้ไข เมื่อเขาหรือคุณพบบางสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ คุณสามารถเข้าไปดูได้ที่บทสอนการใช้งานพื้นฐานเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการทำสิ่งนี้

ชาววิกิพีเดียทำงานมากมายหลายอย่าง ตั้งแต่แก้ไขคำผิดเล็กน้อย ไปจนถึงลบการก่อกวนออก เพื่อระงับข้อพิพาทและส่งเสริมให้เป็นบทความคัดสรร โดยต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ทำให้ความรู้ของมนุษยชาติสามารถเข้าถึงได้ทั่วทุกมุมโลก

จำนวนผู้แก้ไข แก้

วิกิพีเดียภาษาไทยปัจจุบันมีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด 476,381 บัญชี มีผู้ใช้ส่วนน้อยที่แก้ไขเป็นปรกติ 1,203 บัญชี (นับจากการแก้ไข 30 วันล่าสุด) และในจำนวนนั้นก็มีส่วนน้อยที่เข้าร่วมอภิปรายในชุมชน นอกจากนี้ยังมีชาววิกิพีเดียที่ไม่ได้ลงทะเบียนอีกจำนวนมาก แต่ไม่ทราบจำนวนแน่ชัด ซึ่งเข้าร่วมแก้ไขบทความวิกิพีเดียเช่นกัน

บัญชีบางบัญชีได้รับสิทธิพิเศษเพื่อการบริหารจัดการวิกิพีเดีย มีจำนวนดังต่อไปนี้

  • ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง 3 บัญชี
  • ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ 7 บัญชี
  • ผู้ดูแลระบบทั่วไป 17 บัญชี
  • ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ 4 บัญชี
  • ผู้สร้างบัญชี 0 บัญชี
  • ผู้ควบคุมประวัติ 0 บัญชี
  • ผู้อัปโหลด 25 บัญชี
  • บอต 106 บัญชี
  • ผู้นำเข้า 0 บัญชี
  • ผู้ตรวจตรา 30 บัญชี

อนึ่ง บัญชีบางประเภทมีบทบาททั่วโครงการวิกิ (เช่น ผู้จัดการโครงการ) ดังนั้นพวกเขาจะไม่มีชื่อปรากฏอยู่ในโครงการวิกิท้องถิ่น

รายชื่อสมาชิกทั้งหมด แก้

เลือกดู รายชื่อทั้งหมด หรือแบ่งตามหมวดหมู่ด้านล่าง

ดูเพิ่ม แก้