เปิดเมนูหลัก

วิกิพีเดีย:ชาววิกิพีเดีย

ชาววิกิพีเดีย คือผู้ที่เขียนและแก้ไขหน้าวิกิพีเดีย หรืออีกนัยหนึ่ง ชาววิกิพีเดีย คือ ประชาคมวิกิพีเดีย นั่นเอง หน้านี้จะรวบรวมรายชื่อของชาววิกิพีเดียโดยแบ่งตามหมวดหมู่ต่าง ๆ ท่านสามารถเพิ่มชื่อของท่านได้ตามความสมัครใจของท่านเอง โดยใช้กล่องผู้ใช้ ปัจจุบัน วิกิพีเดียภาษาไทยมีสมาชิกทั้งหมด 369,235 คน

รายชื่อสมาชิกทั้งหมดแก้ไข

เลือกดู รายชื่อทั้งหมด หรือแบ่งตามหมวดหมู่ด้านล่าง

แบ่งตามภูมิลำเนาแก้ไข

ประเทศไทย (Thailand)แก้ไข

ต่างประเทศ (Overseas)แก้ไข

ไม่มีที่อยู่ที่แน่นอนแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข