สถิติ

สถิติหน้า
จำนวนบทความ152,943
หน้า
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
1,004,287
ไฟล์ทั้งหมด26,481
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้านับแต่ก่อตั้ง วิกิพีเดีย10,537,894
การแก้ไขต่อหน้าเฉลี่ย10.49
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน (รายชื่อสมาชิก)440,381
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายชื่อสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันหลังสุด)
949
บอต (รายชื่อสมาชิก)105
ผู้ดูแลระบบ (รายชื่อสมาชิก)15
ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (รายชื่อสมาชิก)6
ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง (รายชื่อสมาชิก)3
ผู้ควบคุมประวัติ (รายชื่อสมาชิก)0
ผู้จัดการโครงการ (รายชื่อสมาชิก)0
ผู้สร้างบัญชี (รายชื่อสมาชิก)0
ผู้นำเข้า (รายชื่อสมาชิก)0
ผู้นำเข้าข้ามวิกิ (รายชื่อสมาชิก)0
การยกเว้นการระงับหมายเลขไอพี (รายชื่อสมาชิก)2
ผู้อัปโหลด (รายชื่อสมาชิก)19
ผู้ตรวจตรา (รายชื่อสมาชิก)32
ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ (รายชื่อสมาชิก)3
ผู้ใช้ยืนยันแล้ว (รายชื่อสมาชิก)0
Push subscription managers (รายชื่อสมาชิก)0
ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกจากการเข้าถึงข้อมูลไอพี (รายชื่อสมาชิก)0
สถิติอื่น
จำนวนคำในหน้าเนื้อหาทั้งหมด97,886,430

สถิติอื่น ๆ

ดูเพิ่ม