สถิติ

สถิติหน้า
จำนวนบทความ163,745
หน้า
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
1,080,502
ไฟล์ทั้งหมด20,941
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้านับแต่ก่อตั้ง วิกิพีเดีย11,429,923
การแก้ไขต่อหน้าเฉลี่ย10.58
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน (รายชื่อสมาชิก)473,694
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายชื่อสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันหลังสุด)
1,203
บอต (รายชื่อสมาชิก)106
ผู้ดูแลระบบ (รายชื่อสมาชิก)18
ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (รายชื่อสมาชิก)7
ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง (รายชื่อสมาชิก)3
ผู้ควบคุมประวัติ (รายชื่อสมาชิก)0
ผู้จัดการโครงการ (รายชื่อสมาชิก)0
ผู้สร้างบัญชี (รายชื่อสมาชิก)0
ผู้นำเข้า (รายชื่อสมาชิก)0
ผู้นำเข้าข้ามวิกิ (รายชื่อสมาชิก)0
ผู้ยกเว้นการบล็อกไอพี (รายชื่อสมาชิก)3
ผู้อัปโหลด (รายชื่อสมาชิก)23
ผู้ตรวจตรา (รายชื่อสมาชิก)30
ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ (รายชื่อสมาชิก)4
ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกจากเครื่องมือข้อมูลไอพี (รายชื่อสมาชิก)0
ผู้ใช้ยืนยันแล้ว (รายชื่อสมาชิก)0
สถิติอื่น
จำนวนคำในหน้าเนื้อหาทั้งหมด108,133,403

สถิติอื่น ๆ

ดูเพิ่ม