สถิติสื่อ

สถิติเกี่ยวกับประเภทไฟล์ที่อัปโหลด ซึ่งรวมเฉพาะรุ่นล่าสุดของไฟล์นั้น ไม่รวมไฟล์รุ่นเก่าหรือที่ถูกลบแล้ว

ข้อมูลด้านล่างเป็นข้อมูลเก่า ข้อมูลเมื่อ 05:30, 5 พฤษภาคม 2564

ภาพบิตแมป

ชนิด MIMEส่วนขยายที่เป็นไปได้จำนวนไฟล์ขนาดรวม
image/webp.webp1 (0.00354%)35,062 ไบต์ (34 กิโลไบต์; 0.00066%)
image/x-bmp.bmp10 (0.0354%)3,926,532 ไบต์ (3.74 เมกะไบต์; 0.0739%)
image/gif.gif977 (3.46%)87,911,796 ไบต์ (83.84 เมกะไบต์; 1.65%)
image/png.png, .apng4,430 (15.7%)1,006,072,718 ไบต์ (959.47 เมกะไบต์; 18.9%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe22,398 (79.3%)3,802,720,641 ไบต์ (3.54 จิกะไบต์; 71.6%)

ขนาดไฟล์ทั้งหมดสำหรับส่วนนี้: 4,900,666,749 ไบต์ (4.56 จิกะไบต์; 92.2%)

ภาพวาดเส้น (ภาพเวกเตอร์)

ชนิด MIMEส่วนขยายที่เป็นไปได้จำนวนไฟล์ขนาดรวม
image/svg+xml.svg241 (0.854%)19,677,839 ไบต์ (18.77 เมกะไบต์; 0.37%)

ขนาดไฟล์ทั้งหมดสำหรับส่วนนี้: 19,677,839 ไบต์ (18.77 เมกะไบต์; 0.37%)

เสียง

ชนิด MIMEส่วนขยายที่เป็นไปได้จำนวนไฟล์ขนาดรวม
audio/wav.wav2 (0.00708%)50,639,086 ไบต์ (48.29 เมกะไบต์; 0.953%)
audio/mpeg.mpga, .mpa, .mp2, .mp35 (0.0177%)7,221,205 ไบต์ (6.89 เมกะไบต์; 0.136%)
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus168 (0.595%)330,423,290 ไบต์ (315.12 เมกะไบต์; 6.22%)

ขนาดไฟล์ทั้งหมดสำหรับส่วนนี้: 388,283,581 ไบต์ (370.3 เมกะไบต์; 7.31%)

สำนักงาน

ชนิด MIMEส่วนขยายที่เป็นไปได้จำนวนไฟล์ขนาดรวม
application/pdf.pdf1 (0.00354%)4,929,583 ไบต์ (4.7 เมกะไบต์; 0.0928%)

ขนาดไฟล์ทั้งหมดสำหรับส่วนนี้: 4,929,583 ไบต์ (4.7 เมกะไบต์; 0.0928%)

ไฟล์ทั้งหมด

ขนาดไฟล์ทั้งหมดของทุกไฟล์: 5,313,557,752 ไบต์ (4.95 จิกะไบต์)