เปิดเมนูหลัก

วิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบสิทธิ์แต่งตั้ง

Wikipedia bureaucrat.svg

ผู้ดูแลระบบสิทธิ์แต่งตั้ง (Bureaucrats) หมายถึงผู้ดูแลระบบของวิกิพีเดีย ที่มีความสามารถดังนี้ เพิ่มเติมจากความสามารถอื่นของผู้ดูแลระบบ:

  • แต่งตั้งผู้ใช้ให้เป็นผู้ดูแลระบบ และผู้ดูแลระบบสิทธิ์แต่งตั้ง
  • แต่งตั้ง หรือยกเลิกสถานะบอต
  • เปลี่ยนชื่อผู้ใช้

ผู้ดูแลระบบสิทธิ์แต่งตั้งปัจจุบันแก้ไข

ชื่อผู้ใช้ ปีที่เริ่มทำงาน หมายเหตุ
Lerdsuwa (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 2550
Sry85 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) 2551

ดูเพิ่มแก้ไข