วิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ

ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (อังกฤษ: interface administrators, interface-adminss หรือ IAdmin) เป็นผู้ใช้ที่สามารถแก้ไขหน้าทั้งหมดของแคสเคดดิงสไตล์ชีตส์ (CSS) จาวาสคริปต์ (JS) และเจซัน (JSON)[1] รวมทั้งหน้าในเนมสเปซมีเดียวิกิได้ ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซคือกลุ่มผู้ใช้ในวิกิพีเดียภาษาท้องถิ่นที่มีความสามารถในการแก้ไขหน้า CSS/JS ต่าง ๆ[2][3] ซึ่งใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบของหน้าหรือสร้างสคริปต์ผู้ใช้เพื่อช่วยในการแก้ไข

ความสามารถในการแก้ไข CSS/JS ที่แสดงผลบนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้เป็นสิ่งที่มีผลกระทบสูงและเป็นอันตรายเมื่ออยู่ในมือผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซควรเป็นผู้ใช้ที่ได้รับความไว้วางใจสูงจากชุมชน มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ CSS และ JS เป็นอย่างน้อย มีความตระหนักถึงการคาดหวังความเป็นส่วนตัว (privacy expectations) ของวิกิมีเดียและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของบัญชี (ตั้งรหัสผ่านที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการติดมัลแวร์และควรมีการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน) สำนักงานของมูลนิธิวิกิมีเดียกำหนดให้ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซใช้การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (two-factor authentication)[4] ด้วยเหตุผลทางกฎหมายและความปลอดภัย

ปัจจุบันมีผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ 7 คน หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซสามารถแจ้งได้ที่หน้าแจ้งผู้ดูแลระบบ นอกจากนี้ยังมีผู้แก้ไขอินเตอร์เฟซซึ่งได้รับสิทธิทั่วโลกในการแก้ไขที่คล้ายกัน

กระบวนการขอสิทธิ

ผู้ที่สามารถขอสิทธิผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซมีเงื่อนไข

 1. เป็นผู้ดูแลระบบปัจจุบัน
 2. เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนตามข้อกำหนดของมูลนิธิฯ
 • หน้าสำหรับขอสิทธิ: วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ
 • กระบวนการ: ผู้ดูแลระบบทำการแจ้งขอสิทธิโดยระบุเหตุผลที่หน้าแจ้งผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้งอาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่แจ้งขอสิทธิได้ตามสมควร ผู้ใช้คนอื่นสามารถร่วมอภิปรายถึงผู้ขอสิทธิได้แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง
 • ระยะเวลา: ให้สิทธิโดยไม่มีกำหนด แต่สามารถระบุขอสิทธิเป็นการชั่วคราวก็ได้

ทั้งนี้ ในปี 2561 เคยมีการขอสิทธิแก่ผู้ดูแลระบบทุกคนในกระทู้ วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/กรุ 24#Interface administrator แต่มีการขอให้เพิกถอนสิทธิตามการอภิปรายในปี 2563 (คุยเรื่องวิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ#กำหนดระเบียบการแต่งตั้งและเปลี่ยนชื่อกลุ่มผู้ใช้ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ)

ระงับสิทธิ

ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้งดำเนินการระงับสิทธิด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้:

 1. ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซแจ้งขอระงับสิทธิของตนเองในหน้าแจ้งผู้ดูแลระบบ
 2. การใช้สิทธิโดยผิดเงื่อนไขหรือสร้างความเสียหายต่อหน้าแคสเคดดิงสไตล์ชีตส์/จาวาสคริปต์โดยมิทำการแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ

นอกเหนือจากนโยบายท้องถิ่น ผู้จัดการโครงการอาจดำเนินการระงับสิทธิผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซที่ไม่ได้ทำการแก้ไขหรือไม่มีการกระทำในปูมใด ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีผ่านกระบวนการทบทวนกิจกรรมผู้ดูแล

หมายเหตุ

 1. หน้าไซต์ไวด์ (Sitewide pages) เช่น มีเดียวิกิ:Common.js หรือ มีเดียวิกิ:Vector.css หรือหน้าอุปกรณ์เสริมตามรายชื่อใน พิเศษ:อุปกรณ์เสริม และหน้าย่อยของผู้ใช้คนอื่น ๆ
 2. ผู้ดูแลระบบทุกคนสามารถแก้ไขหน้าอื่น ๆ ในเนมสเปซมีเดียวิกิและหน้า JSON ทั้งหมด
 3. ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดสามารถแก้ไขหน้า js/css/json ของตนเองได้
 4. WMF 2FA requirement as published on metawiki.