แคสเคดดิงสไตล์ชีตส์

แคสเคดดิงสไตล์ชีตส์ (อังกฤษ: Cascading Style Sheets: CSS) เป็นภาษาสไตล์ชีตใช้ในการจัดรูปแบบ

ระดับของ CSSแก้ไข

ปัจจุบัน CSS แบ่งเป็น 4 รุ่น

  • CSS 1 ยอมรับเป็นมาตรฐาน ธันวาคม ค.ศ. 1996
  • CSS 2 เริ่มร่าง ค.ศ. 1997 ยอมรับเป็นมาตรฐาน พฤษภาคม ค.ศ. 1998
  • CSS 3 เริ่มร่าง ค.ศ. 1998 ยอมรับเป็นมาตรฐาน พฤศจิกายน ค.ศ. 2011
  • CSS 4 เริ่มร่าง 29 กันยายน ค.ศ. 2009

ปัจจุบันยังไม่มีเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ CSS 4

ตัวอย่างแก้ไข

ตัวอย่างโค้ดของ CSS

selector [, selector2, ...][:pseudo-class] {
  property: value;
 [property2: value2;
  ...]
}
/* comment*/

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข