วิกิพีเดีย:การก่อกวนต่อเนื่องยาวนาน

การก่อกวนต่อเนื่องยาวนาน

  หน้านี้เป็นประมวลประวัติผู้ก่อกวนระบบวิกิพีเดียอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพื่อบันทึกลักษณะของการก่อกวนดังกล่าว และเพื่อช่วยเหลือชาววิกิพีเดียในการป้องกันและปราบปรามพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เหล่านั้น

  แต่หน้านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อรายงานการก่อกวนตามธรรมดา ซึ่งอาจใช้ช่องทางตรวจสอบหุ่นเชิด และรายงานการก่อกวน

  ในการรายงานประวัติผู้ก่อกวนต่อเนื่องยาวนั้น

  • โปรดบรรยายเฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การเฝ้าระวังพฤติกรรมของผู้ก่อกวนต่อเนื่องยาวนานก็พอ เช่น สรุปพฤติกรรม ลักษณะ เป้าหมาย และข้อสังเกตเกี่ยวกับการก่อกวน
  • โปรดใช้ภาษาอย่างระมัดระวัง อย่าทำให้ผู้ก่อกวนย่ามใจ และไม่ควรใช้ถ้อยคำคาดคะเนเกี่ยวกับเวลา เช่น เมื่อสองสามวันก่อน

  ทั้งนี้ ท่านอาจใช้ช่องทางอื่น เช่น ขอให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการ ขอให้ตรวจสอบผู้ใช้ ฟ้องคดีต่อคณะอนุญาโตตุลาการ และไกล่เกลี่ย

สร้างรายงานประวัติผู้ก่อกวนต่อเนื่องยาวนานรายใหม่ได้ที่นี่
1 ก่อนรายงาน
โปรดแน่ใจว่า
  • ผู้เป็นปัญหานั้นได้ใช้วิกิพีเดียภาษาไทยไปในทางที่ผิดมายาวนาน
  • ผู้เป็นปัญหานั้นมีประวัติว่าสร้างความปั่นป่วนอย่างต่อเนื่อง แม้ถูกเตือน ถูกบล็อก หรือถูกระงับก็ตาม
  • ประวัติที่จะรายงานไว้นั้นจะเป็นประโยชน์แก่การป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดติดนิสัยรายดังกล่าวในโอกาสต่อ ๆ ไป
2 วิธีรายงาน
แทนที่คำว่า "ผู้ใช้" ในช่องข้างล่างนี้ด้วยชื่อผู้ใช้หรือบุคคลที่คุณจะรายงาน


3 กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้เป็นปัญหานั้นในหน้าที่สร้างขึ้น
4 บันทึก
5 อย่าลืมเพิ่มรายการใหม่ใน รายชื่อผู้ก่อกวนต่อเนื่องยาวนาน

รายชื่อ

แก้
  ผู้ก่อกวนที่ต้องเฝ้าระวัง
  ผู้ก่อกวนทั่วไป
  ผู้ก่อกวนที่หยุดพฤติกรรมแล้ว
ผู้ก่อกวนต่อเนื่องยาวนาน พฤติกรรม
สรุป เริ่ม เลิก ความร้ายแรง
Phanuruch8555 ก่อความปั่นป่วนในระบบเป็นการทั่วไป ทั้งในหน้าบทความ หน้านโยบาย หน้าแม่แบบ และหน้าส่วนตัว เช่น หน้าผู้ใช้และหน้าพูดคุยกับผู้ใช้ มาเป็นระยะเวลายาวนาน อีกทั้งยังข้ามโครงการอีกด้วย โดยปรากฏตัวทั้งในหุ่นเชิดและไอพีจำนวนมากอย่างยิ่ง 28 มีนาคม 2553
ปานกลาง
Learning Ln ใส่มาร์กอัพหรือป้ายโครงการวิกิที่ไม่เกี่ยวข้องลงในหน้าพูดคุยของบทความ บางบัญชีมีการแก้ไขเนื้อหาบทความไปในทางเท็จ การก่อกวนมีลักษณะเด่นคือรูปแบบการตั้งชื่อเหมือนกันหมด และมีการสร้างบัญชีหุ่นเชิดจำนวนมาก ประมาณเดือนธันวาคม 2557
สูง
วิภาวรรณ เบียดกลาง แก้ไขในลักษณะที่ไม่สามารถเข้าใจได้ สร้างหุ่นเชิดหลายครั้ง รวมทั้งก่อกวนข้ามโครงการ 29 พฤศจิกายน 2561
ปานกลาง
Henry408 สร้างบทความคุณภาพต่ำด้วยเครื่องมือแปลภาษา 15 มกราคม 2562
ปานกลาง
อู๋ ศักดา อาศัยวิกิพีเดียในการทำอันดับข้อมูลให้เด่นสุด (SEO) เพื่อโปรโมทธุรกิจของตนเอง เช่น ใส่ข้อมูลที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของตน และธุรกิจรับออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหาของตน รวมถึงเขียนข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่อ้างว่าประกอบธุรกิจ และเพิ่มเติมเนื้อหาที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเข้าไป โดยขัดต่อนโยบายเกี่ยวกับการโฆษณา 24 มีนาคม 2565
ปานกลาง
Awksauce ก่อกวนโดยทั่วไปและข้ามโครงการ โดยเขียนเล่น แทรกเนื้อหาที่ผิดหรือหยาบคาย ลบเนื้อหา คุกคามผู้อื่น ฯลฯ ประมาณปี 2554
ต่ำ
ไอพีที่ขึ้นต้นด้วย 2001:44c8:4xxx, 223.207.xxx.xx และ 171.4.xx.xx แก้ไขเนื้อหาในหน้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศ โดยการใส่ข้อมูลที่ผิดและไม่มีอยู่จริง มักแก้ไขผ่านโทรศัพท์มือถือ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ต่ำ
แจ่ม พิมภิรา มดารักษ์ ใช้หน้าผู้ใช้ของตนเองและผู้อื่นโดยผิดวัตถุประสงค์ โดยใช้เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตนเองหรือผู้อื่น และปรากฏตัวในหุ่นเชิดจำนวนมาก 4 มิถุนายน 2555 26 มีนาคม 2556 ต่ำ
Tubtab ก่อกวนอย่างต่อเนื่อง เขียนตามอําเภอใจตัวเอง ย้อนการแก้ไขของผู้อื่นหลายครั้งโดยไม่ใส่คำอธิบายอย่างย่อเอาไว้ ประมาณปี 2552 ประมาณปี 2559 ต่ำ
สุขพินทุ สร้างเนื้อหาที่ขัดต่อนโยบายอย่างต่อเนื่อง เช่น บทความที่โฆษณากิจการตนเอง ไม่เป็นแก่นสารหรือละเมิดลิขสิทธิ์ หมวดหมู่ที่เกินจำเป็น ไฟล์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และคุกคามผู้อื่นบ้าง ก่อความปั่นป่วนในระบบบ้าง โดยปรากฏตัวในหุ่นเชิดจำนวนมาก 9 ธันวาคม 2554 11 พฤษภาคม 2560 ต่ำ
Hateegatestudio ก่อก่วนบทความ โดยเพิ่มประวัติการทำงานที่เป็นเท็จ โดยปรากฏตัวในหุ่นเชิดจำนวนมากอย่างยิ่ง 30 กันยายน 2559 ประมาณกลางปี 2561 สูง
223.24.XXX.XX หรือ 27.55.XXX.XX แก้ไขเนื้อหาตามบทความต่าง ๆ ให้ผิด ใส่แถบแจ้งเตือนก่อกวนไปยังผู้ดูแลระบบ และสมาชิกที่ย้อนการแก้ไขของเขา โดยจะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการแก้ไข บางไอพีระยะแรกจะแก้ไขบทความถูกต้อง หลังจากนั้นหลายเดือนถึงเข้ามาก่อกวนบทความ โดยแต่ละวันจะก่อกวนเกือบ 15 - 20 ชั่วโมงโดยไอพีก่อกวนจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ 2 กันยายน 2561 ประมาณเดือนธันวาคม 2561 สูงมาก
Choccobkk ก่อกวนบทความ แก้ไขข้อมูลของดาราชายบางคนโดยเป็นลักษณะของการเพิ่มเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสม และว่าร้ายผู้ใช้อื่นจนเกิดความเกลียดชังแก่ทั้งผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้เก่า ผู้ใช้ใหม่ และสังคมวิกิพีเดียโดยรวม โดยปรากฏตัวในหุ่นเชิดจำนวนมากอย่างยิ่ง ประมาณปี 2560 ประมาณปี 2562 ปานกลาง
Gta2123 ใส่เนื้อหาที่เป็นเท็จ เข้าใจไม่ได้ และไม่สอดคล้องกับหัวข้อของบทความ ภายหลังพบว่าจะก่อกวนอย่างต่อเนื่อง ประมาณเดือนมิถุนายน 2562 25 สิงหาคม 2562 ต่ำ
สิริวิมล ดวงแก้ว สร้างบทความนักแสดงหรือละครไทยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านความโดดเด่นและนโยบายอื่น ๆ ซึ่งภายหลังรวมถึงบทความที่เกี่ยวกับนักแสดงและละครที่ไม่มีอยู่จริง สร้างบัญชีหุ่นเชิดจำนวนมาก มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ในวิกิพีเดียที่อาจสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้ทั่วไป 25 กันยายน 2561 14 กุมภาพันธ์ 2563 สูงมาก
Peeravich23 มีลักษณะการแก้ไขที่เป็นการสร้างความรำคาญซ้ำซาก มีการสร้างหุ่นเชิดเพื่อหลบเลี่ยงการบล็อก 2 มิถุนายน 2562 ประมาณกลางปี 2563 ปานกลาง
Paybig ย้ายหน้าบทความชื่อเป็นภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และสร้างหุ่นเชิดเพื่อหลบเลี่ยงการบล็อกบ่อยครั้ง 30 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2563 ปานกลาง
ไอพีที่ขึ้นต้นด้วย 134.196.xxx.xxx, 134.196.xx.xxx และ 134.196.x.xxx แก้ไขบทความเชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทยในส่วน เชฟกระทะเหล็ก โดยจะแก้ไขตัวเลข ผลชนะ เสมอ แพ้ ให้ผิด และจะทิ้งระยะการก่อกวน 15 มีนาคม 2562 8 พฤษภาคม 2565 ต่ำ
Khemjira kiatsuranon ก่อกวนในระดับต่ำ สร้างความรำคาญ สร้างความบาดหมาง ประมาณปี 2559 21 พฤศจิกายน 2565 ต่ำ

ดูเพิ่ม

แก้