วิกิพีเดีย:การก่อกวนต่อเนื่องยาวนาน/ส่วนหัว

การก่อกวนต่อเนื่องยาวนาน

  หน้านี้เป็นประมวลประวัติผู้ก่อกวนระบบวิกิพีเดียอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพื่อบันทึกลักษณะของการก่อกวนดังกล่าว และเพื่อช่วยเหลือชาววิกิพีเดียในการป้องกันและปราบปรามพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เหล่านั้น

  แต่หน้านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อรายงานการก่อกวนตามธรรมดา ซึ่งอาจใช้ช่องทางตรวจสอบหุ่นเชิด และรายงานการก่อกวน

  ในการรายงานประวัติผู้ก่อกวนต่อเนื่องยาวนั้น

  • โปรดบรรยายเฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การเฝ้าระวังพฤติกรรมของผู้ก่อกวนต่อเนื่องยาวนานก็พอ เช่น สรุปพฤติกรรม ลักษณะ เป้าหมาย และข้อสังเกตเกี่ยวกับการก่อกวน
  • โปรดใช้ภาษาอย่างระมัดระวัง อย่าทำให้ผู้ก่อกวนย่ามใจ และไม่ควรใช้ถ้อยคำคาดคะเนเกี่ยวกับเวลา เช่น เมื่อสองสามวันก่อน

  ทั้งนี้ ท่านอาจใช้ช่องทางอื่น เช่น ขอให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการ ขอให้ตรวจสอบผู้ใช้ ฟ้องคดีต่อคณะอนุญาโตตุลาการ และไกล่เกลี่ย