วิกิพีเดีย:การก่อกวนต่อเนื่องยาวนาน/Paybig

Paybig
ชื่อดั้งเดิมPaybig
วงจรชีวิตในวิกิพีเดีย30 ธันวาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2563
ความร้ายแรงของพฤติกรรมปานกลาง มีการสร้างหุ่นเชิด และ/หรือใช้ไอพีเพื่อเข้ามาแก้ไขอยู่เรื่อย ๆ
ข้อแนะนำ
  • หากผู้เขียนพบชื่อผู้ใช้หรือไอพีต้องสงสัยและการแก้ไขที่เข้าข่าย โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ พร้อมรายงานการก่อกวนในหน้านี้เพื่อความเป็นปัจจุบัน
  • ควรขอให้ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ยืนยันว่าเป็นหุ่นเชิดหรือไม่เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
สถานะยุติพฤติกรรมแล้ว

Paybig เป็นผู้ใช้คนหนึ่งในวิกิพีเดียภาษาไทย เดิมเป็นผู้ใช้ที่มีเจตนาดี แต่ในหลายครั้งมักทำการย้ายหน้าบทความชื่อเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและสร้างหุ่นเชิดเพื่อหลีกเลี่ยงการบล็อกบ่อยครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้น แก้

พฤติกรรม แก้

  • ผู้ใช้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับทีมฟุตบอลเป็นส่วนใหญ่
  • ย้ายหน้าบทความที่ใช้ชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ก่อนจะเปลี่ยนกลับเป็นชื่อภาษาไทยตามเดิม (ดูตัวอย่าง)
  • ลบและเพิ่มเนื้อหา ลดและขยายขนาดภาพในบทความ กลับไปกลับมา
  • มักทำเป็นไม่ทราบถึงพฤติกรรมตนเอง
  • ใช้คำหยาบคาย

กรณี แก้

แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ แก้

แจ้งตรวจสอบหุ่นเชิด แก้

หุ่นเชิดที่ได้รับการยืนยันและต้องสงสัย แก้

รายชื่อบัญชี แก้

ลำดับ ชื่อ วันที่สร้างบัญชี ตรวจสอบแล้ว? หมายเหตุ
1 Paybig (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 14:59, 30 ธันวาคม 2561 ยืนยัน
2 Annop Nakabut (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 23:18, 21 เมษายน 2563 ยืนยัน
3 Billiebig (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 17:37, 15 มีนาคม 2562 ยืนยัน
4 Topaybas (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 20:20, 15 ตุลาคม 2562 ยืนยัน
5 Podobas (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 19:11, 17 ตุลาคม 2562 ยืนยัน
6 Mjpodo (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 16:36, 30 ตุลาคม 2562 ยืนยัน
7 Ov2b (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 12:27, 14 กุมภาพันธ์ 2563 ยืนยัน
8 Cafe009 (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 07:45, 6 มีนาคม 2563 ยืนยัน
9 Sian084 (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 20:32, 30 มีนาคม 2563 ยืนยัน
10 Loaobo (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 11:59, 6 เมษายน 2563 ยืนยัน
11 Vivokkk77 (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 17:46, 15 พฤษภาคม 2563 ยืนยัน
12 Wiop90 (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 12:43, 5 สิงหาคม 2563 ยืนยัน
13 Jong94 (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 13:27, 13 ตุลาคม 2563 ยืนยัน
14 Swissiopi (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 21:14, 11 พฤศจิกายน 2563 ยืนยัน
15 Coral Harvey (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 09:53, 24 พฤศจิกายน 2563 ยืนยัน
16 Ananyot Lonlam (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 16:54, 12 ธันวาคม 2563 ยืนยัน
17 Natee Toburin (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 14:19, 1 ธันวาคม 2563 ยืนยัน