Paybig
ชื่อดั้งเดิมPaybig
วงจรชีวิตในวิกิพีเดีย30 ธันวาคม 2561—ปัจจุบัน
ความร้ายแรงของพฤติกรรมปานกลาง มีการสร้างหุ่นเชิด และ/หรือใช้ไอพีเพื่อเข้ามาแก้ไขอยู่เรื่อย ๆ
ข้อแนะนำ
  • หากผู้เขียนพบชื่อผู้ใช้หรือไอพีต้องสงสัยและการแก้ไขที่เข้าข่าย โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ พร้อมรายงานการก่อกวนในหน้านี้เพื่อความเป็นปัจจุบัน
  • ควรขอให้ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ยืนยันว่าเป็นหุ่นเชิดหรือไม่เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
สถานะยังไม่ยุติพฤติกรรม

Paybigเป็นผู้ใช้คนหนึ่งในวิกิพีเดียภาษาไทย เดิมเป็นผู้ใช้ที่มีเจตนาดี แต่ในหลายครั้งมักทำการย้ายหน้าบทความชื่อเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและสร้างหุ่นเชิดเพื่อหลีกเลี่ยงการบล็อกบ่อยครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นแก้ไข


พฤติกรรมแก้ไข

  • ผู้ใช้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับทีมฟุตบอลเป็นส่วนใหญ่
  • ย้ายหน้าบทความที่ใช้ชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
  • ลบและเพิ่มเนื้อหา ลดและขยายขนาดภาพในบทความ กลับไปกลับมา
  • มักทำเป็นไม่ทราบถึงพฤติกรรมตนเอง
  • ใช้คำหยาบคาย

กรณีแก้ไข

แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความแก้ไข

แจ้งตรวจสอบหุ่นเชิดแก้ไข

หุ่นเชิดที่ได้รับการยืนยันและต้องสงสัยแก้ไข

รายชื่อบัญชีแก้ไข

ลำดับ ชื่อ วันที่สร้างบัญชี ตรวจสอบแล้ว? หมายเหตุ
1 Paybig (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 14:59, 30 ธันวาคม 2561 ยืนยัน
2 Billiebig (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 17:37, 15 มีนาคม 2562 ยืนยัน
3 Topaybas (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 20:20, 15 ตุลาคม 2562 ยืนยัน
4 Podobas (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 19:11, 17 ตุลาคม 2562 ยืนยัน
5 Mjpodo (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 16:36, 30 ตุลาคม 2562 ยืนยัน
6 Ov2b (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 12:27, 14 กุมภาพันธ์ 2563 ยืนยัน
7 Cafe009 (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 07:45, 6 มีนาคม 2563 ยืนยัน
8 Sian084 (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 20:32, 30 มีนาคม 2563 ยืนยัน
9 Loaobo (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 11:59, 6 เมษายน 2563 ยืนยัน
10 Vivokkk77 (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 17:46, 15 พฤษภาคม 2563 ยืนยัน