วิกิพีเดีย:การก่อกวนต่อเนื่องยาวนาน/ไอพี 2001:44c8:4xxx

กลุ่มไอพี 2001:44c8:4xxx
วงจรชีวิตในวิกิพีเดียประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน
ไอเอสพีเอไอเอส และ สามบีบี
ไอพีขึ้นต้นด้วย 2001:44c8:4xxx, 223.207.x และ 171.4.x
ถิ่นที่อยู่หรือที่ส่งการก่อกวนกรุงเทพมหานคร
ความร้ายแรงของพฤติกรรมต่ำ ก่อกวนหน้าบทความที่สังเกตได้ง่าย แต่สร้างความรำคาญมาก
ข้อแนะนำ• ให้รายงานผู้ใช้ซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นหุ่นเชิดของผู้ก่อกวนรายนี้ต่อผู้ดูแลระบบทันที เมื่อรายงาน ให้อ้างถึงหน้าประวัตินี้ด้วย • เมื่อผู้ใช้หรือไอพีซึ่งต้องสงสัยถูกดำเนินการแล้ว, ถูกยืนยันความเกี่ยวพันกับผู้ก่อกวนแล้ว หรือมีพฤติการณ์ควรเชื่ออย่างยิ่งว่ามีความเกี่ยวพันดังกล่าว ให้เพิ่มข้อมูลไว้ในหน้าประวัตินี้ด้วยเพื่อความเป็นปัจจุบัน
สถานะยังไม่ยุติพฤติกรรม

กลุ่มไอพีที่ขึ้นต้นด้วย 2001:44c8:4, 223.207.xxx.xx และ 171.4.xx.xx เป็นกลุ่มไอพีที่ได้ทำการก่อกวนบทความเกี่ยวกับการเมือง ประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562

พฤติกรรม แก้

ผู้ที่ทำการก่อกวนใช้วิกิพีเดียโดยไม่ล็อกอิน ทำการก่อกวนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศโดยการแก้ไขข้อมูล เช่น ใส่ชื่อบุคคลต่าง ๆ ที่ไม่มีอยู่จริง แก้ไขชื่อประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และแก้ไขเลขปีในคำว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช xxxx เป็นปี 2562 โดยในช่วงแรก ๆ ที่เข้ามาก่อกวน ผู้ใช้รายนี้มักใส่คำอธิบายอย่างย่อประมาณว่า แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องขึ้น มีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ห้ามแก้ไข แต่หลังจากที่การแก้ไขถูกย้อนกลับไปหลายครั้งและได้พยายามก่อกวนหลายวัน คำอธิบายอย่างย่อที่ผู้ใช้รายนี้ได้ระบุค่อย ๆ เปลี่ยนไป จนถึงวันหนึ่ง จึงได้เปลี่ยนไปใช้คำอธิบายอย่างย่อเดียวกันในทุกการแก้ไขคือ 55 จนถึงปัจจุบัน

แม้ว่าการก่อกวนจะถูกย้อนกลับและมีการแจ้งเตือนแล้วแต่ผู้ก่อกวนไม่ยอมหยุดพฤติกรรม ยังคงก่อกวนต่อเนื่อง จนไอพีที่เกี่ยวข้องถูกบล็อกหลายครั้ง แต่หลังจากที่ไอพีมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ก่อกวนมักจะกลับมาอีก

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 มีไอพีเพิ่มอีก 1 ไอพี ซึ่งอยู่นอกกลุ่มที่ว่ามา แต่มีการกระทำที่คล้ายกันและอยู่ในเครือข่าย สามบีบี เหมือนกัน คือก่อกวนหน้าการเมืองและใส่คำอธิบายการแก้ไขว่า 55 นอกจากนี้มีการกระทำที่รุนแรงขึ้นมาก คือการแทนที่เนื้อหาต่าง ๆ ในหน้า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 และหน้า รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ด้วยคำว่า "ใครเข้ามาแสดงว่าคุณเป็นโรคAids4" โดยได้ใส่ข้อความเดียวกันซ้ำหลายครั้ง ซึ่งผิดจากการก่อกวนครั้งก่อน ๆ ที่แค่เปลี่ยนเนื้อหาในหน้าเป็นเนื้อหาที่ไม่มีอยู่จริง

ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 พบการก่อกวนในลักษณะการเพิ่มข้อความว่าด้วย "พล.ต.อ.ประดู่ คำหงษา" (ซึ่งคาดว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีตัวตนจริง) ในบทความหลายบทความ โดยเฉพาะบทความว่าด้วยสหราชอาณาจักร การกล่าวอ้างถึงบุคคลดังกล่าวมักมีการพูดถึงว่ามี "...ขวัญหน้าวนขวา..." หรือเป็นบุคคลที่เป็น "...บุตรที่เสียชีวิตจุติที่ประเทศไทย..."

ไอพีที่ใช้ แก้