วิกิพีเดีย:การก่อกวนต่อเนื่องยาวนาน/Phanuruch8555

Phanuruch8555
เว็บย่อ: WP:LONG/P8555
ชื่อดั้งเดิมPhanuruch8555
วงจรชีวิตในวิกิพีเดีย28 มีนาคม 2553 - ปัจจุบัน
ไอพีดู รายชื่อไอพี
ถิ่นที่อยู่หรือที่ส่งการก่อกวน
 • กรุงเทพมหานคร
 • ตรวจสอบพบว่า มักส่งการก่อกวนมาจากเครือข่าย UniNet
 • พระนครศรีอยุธยา (2565 - ปัจจุบัน)
 • ตรวจสอบพบว่า มักส่งการก่อกวนมาจากเครือข่าย True Online และ AIS Fibre (2565 - ปัจจุบัน)
ความร้ายแรงของพฤติกรรมก่อความเสียหายในระดับปานกลางถึงสูงมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการทั่วไป และข้ามโครงการ
ข้อแนะนำ
 • ให้รายงานผู้ใช้ซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นหุ่นเชิดของผู้ก่อกวนรายนี้ต่อผู้ดูแลระบบ
 • สำหรับไอพีซึ่งต้องสงสัย ถ้ามีพฤติกรรมที่ไม่อาจควบคุมได้ จะรายงานต่อผู้ดูแลระบบทำนองเดียวกับข้างต้นก็ได้
 • เมื่อผู้ใช้หรือไอพีซึ่งต้องสงสัยถูกดำเนินการแล้ว ถูกยืนยันความเกี่ยวพันกับผู้ก่อกวนแล้ว หรือมีพฤติการณ์ควรเชื่ออย่างยิ่งว่ามีความเกี่ยวพันดังกล่าว ให้เพิ่มข้อมูลไว้ในหน้ารายชื่อหุ่นเชิดหรือรายชื่อไอพีด้วย เพื่อความเป็นปัจจุบัน
สถานะยังไม่ยุติพฤติกรรม

Phanuruch8555 เป็นผู้ก่อกวนรายสำคัญในวิกิพีเดียภาษาไทย มีประวัติมายาวนานอย่างยิ่ง (ตั้งแต่ปี 2553) และปัจจุบันก็ยังไม่ยุติพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ โดยขยายไปใช้หุ่นเชิดและหุ่นเชิดย่อยรายอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางรายถูกบล็อกตลอดกาลในทุกโครงการของมูลนิธิวิกิมีเดียแล้ว

ภาพรวม

พฤติกรรมหลักของ Phanuruch8555 คือ ก่อกวนบทความเกี่ยวกับวงการบันเทิง โดยเฉพาะ บทความเกี่ยวกับนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง ซักซี้ด ห่วยขั้นเทพ บทความการประกวดเพลงยูโรวิชัน และบทความอเล็กซานเดอร์ รืยบัค โดยมักสอดแทรกข้อมูลเท็จ คำหยาบคาย หรือเนื้อหาไม่เป็นแก่นสารอย่างอื่น เช่น กล่าวอ้างว่าบุคคลนั้น ๆ ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองหลังจากการรัฐประหารโดยฝ่ายทหาร

Phanuruch8555 ยังพยายามใส่เนื้อหาเท็จลงในหน้านโยบาย ร้องขอให้ปลดล็อกหน้าสำคัญบางหน้าซึ่งพิทักษ์รักษาไว้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทั้งยังพยายามทำให้จำนวนผู้ร่วมสร้างสรรค์ในวิกิพีเดียลดลง โดยด่าทอต่อว่ารวมถึงใช้ถ้อยคำรุนแรงหยาบคายต่อผู้ใช้และไอพีอื่นซึ่งมาใหม่และทำผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ

ไม่เพียงแต่ในวิกิพีเดียภาษาไทย Phanuruch855 ยังส่งการก่อกวนไปข้ามโครงการ เช่น ในวิกิคอมมอนส์ ได้พยายามเสนอตัวเป็นผู้ดูแลระบบ (ดู การลงคะแนนเลือก Phanuruch8555 เป็นผู้ดูแลระบบวิกิคอมมอนส์) และในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ก็ได้ทำสงครามแก้ไขกับผู้ใช้คนอื่นโดยไม่เป็นแก่นสารมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเชิญชวนให้บรรดาผู้ก่อกวนที่ถูกบล็อกไปแล้วหันมาเชิดหุ่นด้วย (ดู การสืบสวนเกี่ยวกับ Phanuruch8555 และคดีของ Phanuruch8555 ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ)

เป็นที่น่าสังเกตว่า อันที่จริง Phanuruch8555 อาจเป็นผู้มีการศึกษาพอสมควร เพราะเจรจาภาษาต่างประเทศได้ดี ทั้งยังตรวจสอบพบว่า มักส่งการก่อกวนมาจากเครือข่าย UniNet ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย แต่พฤติกรรมนั้นกลับไม่สมสติปัญญาที่มีอยู่เลย

อนึ่ง ใช่แต่ในโครงการของมูลนิธิวิกิมีเดีย Phanuruch8555 ยังสร้างความปั่นป่วนในเว็บไซต์ทำนองเดียวกันด้วย เช่น ไร้สาระนุกรม ([1] และ [2]) ที่ซึ่ง Phanuruch8555 ก็ถูกแบนเช่นกัน

Phanuruch8555 ไม่เพียงแต่ก่อกวนด้วยเนื้อหาไม่เป็นแก่นสาร แต่ยังมีพฤติกรรมแบบ "good hand - bad hand" โดยสร้างบัญชีใหม่ขึ้นมา (หรือมาในรูปแบบไอพี) และแสร้งทำเป็นผู้แก้ไขที่มีเจตนาดีที่ย้อนและสอดส่องการก่อกวนที่บัญชีหุ่นเชิดอื่น ๆ ของตนเองได้กระทำไว้ เมื่อบัญชีดังกล่าวถูกบล็อก Phanuruch8555 ได้กลับมาแก้ไขในหน้าพูดคุยของบัญชีดังกล่าวในรูปของไอพีและโอดครวญว่าตนเองเป็นเพียงผู้ได้รับผลกระทบจากบล็อก

ใน พ.ศ. 2566 Phanuruch8555 มีพฤติกรรมก่อกวนมากกว่าเดิมเป็นอย่างมาก มีลักษณะการก่อกวนแบบเดิม ๆ คือการไปแจ้งในหน้า วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ โดยใช้เนื้อหาที่ไม่มีแก่นสาร ไร้สาระ บุคคลทั่วไปทำความเข้าใจได้ยาก แต่เมื่อลองพิจารณาดี ๆ จะพบว่า Phanuruch8555 ได้ใช้ไอพีในการร้องขอผู้ดูแลระบบให้ปลดบล็อกหุ่นเชิดของตน เช่น ผู้ใช้:test fdf5 และ ผู้ใช้:Special deleted และยังเข้าไปแก้ไขกรุเก็บถาวรของหน้าแจ้งผู้ดูแลระบบให้ผิดเพี้ยนด้วยข้อมูลภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยการก่อกวนดังกล่าวมาจากเครือข่าย True Online ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อผู้ดูแลระบบได้บล็อกช่วงไอพี 2001:FB1:154:0:0:0:0:0/46 ซึ่งเป็นช่วงไอพีต้องสงสัยไปแล้ว ปรากฏว่ามีการก่อกวนจาก Phanuruch8555 น้อยลง แต่เขาก็พยายามหาวิธีที่จะมาก่อกวนจนได้ เช่น การเปลี่ยนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจาก True Online ไปใช้ AIS และมีการเข้าไปถามผู้ดูแลระบบว่าย้อนการแก้ไขของเขาทำไม ตัวอย่าง ซึ่งไม่ใช่เครือข่ายเดิมที่ Phanuruch8555 มักใช้ก่อกวน ต่อมาประมาณวันที่ 16 เมษายน 2566 Phanuruch8555 ได้สมัครเข้าร่วมเซิฟเวอร์ดิสคอร์ดชุมชนวิกิมีเดียภาษาไทยโดยใช้ชื่อว่า "kfjisee"

เมื่อโดนบล็อกช่วงไอพีแล้ว Phanuruch8555 จะใช้วิธีการไปสร้างบัญชีผู้ใช้บนวิกิพีเดียภาษาอื่นเพื่อหลบการบล็อกโดยใช้พร็อกซี เนื่องจากช่วงไอพีที่ Phanuruch8555 ใช้อยู่เป็นประจำ (2001:FB1:154:0:0:0:0:0/46) ถูกจำกัดไม่ให้สร้างบัญชีใหม่ ก่อนจะสลับมาแก้ไขโดยใช้ช่วงไอพีเดิม เนื่องจากในวิกิพีเดียยังไม่มีการห้ามผู้ใช้ล็อกอินแก้ไขจากช่วงไอพีดังกล่าว

การระบุตัวตน

ในหัวข้อนี้จะแสดงถึงพฤติกรรมการก่อกวนที่เป็นเอกลักษณ์ของ Phanuruch8555 พิจารณาจากพฤติกรรมการก่อกวนตั้งแต่ พ.ศ. 2566 เป็นต้นมา

คำอธิบายอย่างย่อ

Phanuruch8555 เมื่อแก้ไขบทความเรียบร้อยแล้วจะใส่คำอธิบายอย่างย่อของการแก้ไขนั้นในลักษณะว่า

 • ใส่ "ลิงก์"
 • ไปถามใน "คำถาม" แทน
 • แก้ไข "คำ" และ "ลิงก์" ให้ถูกต้อง
 • โครงสร้าง ของ "กระเพาะ"
 • ลอง "ทดลอง"เขียน
 • ย้อน"การก่อกวน"

โดยจะใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (" ") ระบุในคำอธิบายเป็นส่วนใหญ่ หรืออาจไม่มีก็ได้ ตัวอย่าง แต่ข้อสังเกตุสำคัญคือ Phanuruch8555 มักระบุคำอธิบายที่เข้าใจได้ยาก

พฤติกรรม

การก่อกวนจาก Phanuruch8555 ใน พ.ศ. 2566 ส่วนใหญ่ก่อกวนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกายวิภาคศาสตร์ อาจเป็นการแสดงให้เห็นว่า Phanuruch8555 มีการศึกษาค่อนข้างดีแต่กลับไม่นำความรู้ที่ตนเองศึกษาไปใช้ประโยชน์ ประเภทบทความที่เขามักเขาไปก่อกวนเช่น

และยังมีการก่อกวนเกี่ยวกับบทความบันเทิงเป็นระยะ ๆ Phanuruch8555 ยังมีพฤติกรรมแสร้งทำดีเพื่อเป็นการตบตาผู้ดูแลระบบ เช่น การเข้าไปติดป้ายบล็อกผู้ใช้ในหน้าบรรดาหุ่นเชิดของตัวเองหรือผู้ใช้รายอื่น ตัวอย่าง ตัวอย่าง 2

ไอพี

หุ่นเชิด