วิกิพีเดีย:การก่อกวนต่อเนื่องยาวนาน/Phanuruch8555

Phanuruch8555
เว็บย่อ: WP:LONG/P8555
ชื่อดั้งเดิมPhanuruch8555
วงจรชีวิตในวิกิพีเดีย28 มีนาคม 2553—ปัจจุบัน
ไอพีดู รายชื่อไอพี
ถิ่นที่อยู่หรือที่ส่งการก่อกวน• กรุงเทพมหานคร • ตรวจสอบพบว่า มักส่งการก่อกวนมาจากเครือข่าย UniNet
ความร้ายแรงของพฤติกรรมก่อความเสียหายในระดับปานกลางถึงสูงมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการทั่วไป และข้ามโครงการ
ข้อแนะนำ• ให้รายงานผู้ใช้ซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นหุ่นเชิดของผู้ก่อกวนรายนี้ต่อผู้ดูแลระบบ

• สำหรับไอพีซึ่งต้องสงสัย ถ้ามีพฤติกรรมที่ไม่อาจควบคุมได้ จะรายงานต่อผู้ดูแลระบบทำนองเดียวกับข้างต้นก็ได้

• เมื่อผู้ใช้หรือไอพีซึ่งต้องสงสัยถูกดำเนินการแล้ว ถูกยืนยันความเกี่ยวพันกับผู้ก่อกวนแล้ว หรือมีพฤติการณ์ควรเชื่ออย่างยิ่งว่ามีความเกี่ยวพันดังกล่าว ให้เพิ่มข้อมูลไว้ในหน้าประวัตินี้หรือหน้ารายงานไอพีด้วยเพื่อความเป็นปัจจุบัน
สถานะยังไม่ยุติพฤติกรรม

Phanuruch8555 เป็นผู้ก่อกวนรายสำคัญในวิกิพีเดียภาษาไทย มีประวัติมายาวนานอย่างยิ่ง (ตั้งแต่ปี 2553) และปัจจุบันก็ยังไม่ยุติพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ โดยขยายไปใช้หุ่นเชิดและหุ่นเชิดย่อยรายอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ซึ่งบางรายถูกบล็อกตลอดกาลในทุกโครงการของมูลนิธิวิกิมีเดียแล้ว

ภาพรวม

พฤติกรรมหลักของ Phanuruch8555 คือ ก่อกวนบทความเกี่ยวกับวงการบันเทิง โดยเฉพาะ บทความเกี่ยวกับนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง ซักซี้ด ห่วยขั้นเทพ, บทความการประกวดเพลงยูโรวิชัน และบทความอเล็กซานเดอร์ รืยบัค โดยมักสอดแทรกข้อมูลเท็จ คำหยาบคาย หรือเนื้อหาไม่เป็นแก่นสารอย่างอื่น เช่น กล่าวอ้างว่าบุคคลนั้น ๆ ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองหลังจากการรัฐประหารโดยฝ่ายทหาร

Phanuruch8555 ยังพยายามใส่เนื้อหาเท็จลงในหน้านโยบาย ร้องขอให้ปลดล็อกหน้าสำคัญบางหน้าซึ่งพิทักษ์รักษาไว้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทั้งยังพยายามทำให้จำนวนผู้ร่วมสร้างสรรค์ในวิกิพีเดียลดลง โดยด่าทอต่อว่ารวมถึงใช้ถ้อยคำรุนแรงหยาบคายต่อผู้ใช้และไอพีอื่นซึ่งมาใหม่และทำผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ

ไม่เพียงแต่ในวิกิพีเดียภาษาไทย Phanuruch855 ยังส่งการก่อกวนไปข้ามโครงการ เช่น ในคอมมอนส์ ได้พยายามเสนอตัวเป็นผู้ดูแลระบบ (ดู การลงคะแนนเลือก Phanuruch8555 เป็นผู้ดูแลระบบในคอมมอนส์ เป็นต้น) และในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ก็ได้ทำสงครามแก้ไขกับผู้ใช้คนอื่นโดยไม่เป็นแก่นสารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเชิญชวนให้บรรดาผู้ก่อกวนที่ถูกบล็อกไปแล้วหันมาเชิดหุ่นด้วย (ดู การสืบสวนเกี่ยวกับ Phanuruch8555 และคดีของ Phanuruch8555 ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ เป็นต้น)

เป็นที่น่าสังเกตว่า อันที่จริง Phanuruch8555 อาจเป็นผู้มีการศึกษาพอสมควร เพราะเจรจาภาษาต่างประเทศได้ดี ทั้งยังตรวจสอบพบว่า มักส่งการก่อกวนมาจากเครือข่าย UniNet ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย แต่พฤติกรรมนั้นไม่สมสติปัญญา

อนึ่ง ใช่แต่ในโครงการของมูลนิธิวิกิมีเดีย Phanuruch8555 ยังสร้างความปั่นป่วนในเว็บไซต์ทำนองเดียวกันด้วย เช่น ไร้สาระนุกรม ที่ซึ่ง Phanuruch8555 ก็ถูกแบนเช่นกัน

ไอพี

หุ่นเชิด