วิกิพีเดีย:การก่อกวนต่อเนื่องยาวนาน/Henry408

Henry408
ชื่อดั้งเดิมHenry408
ชื่ออื่นHienHuynh
วงจรชีวิตในวิกิพีเดีย15 มกราคม 2562 - ปัจจุบัน
ความร้ายแรงของพฤติกรรมปานกลาง มีการสร้างหุ่นเชิดเพื่อเข้ามาแก้ไขอยู่เรื่อย ๆ
ข้อแนะนำ
  • หากผู้เขียนพบชื่อผู้ใช้หรือไอพีต้องสงสัยและการแก้ไขที่เข้าข่าย โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ พร้อมรายงานการก่อกวนในหน้านี้เพื่อความเป็นปัจจุบัน
สถานะยังไม่ยุติพฤติกรรม

Henry408 เป็นผู้ใช้คนหนึ่งที่มุ่งเน้นการสร้างบทความจำนวนมากเกี่ยวกับภาพยนตร์แอนิเมชันด้วยการใช้เครื่องมือแปลภาษาแต่มีคุณภาพต่ำทำให้ถูกลบหลายครั้ง ผู้ใช้ยังดำเนินการแก้ไขในลักษณะเดียวกันกับวิกิพีเดียภาษาอื่นด้วย ทำให้หุ่นเชิดหลายบัญชีถูกบล็อกเนื่องจากก่อกวนข้ามวิกิ

ข้อมูลเบื้องต้น

แก้

ผู้ใช้ทำการสร้างบทความในวิกิพีเดียภาษาไทยโดยการแปลบทความจากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษผ่านเครื่องมือแปลภาษาแต่ไม่มีการพิสูจน์อักษรและจัดรูปแบบให้เหมาะสม ทำให้บทความออกมาในลักษณะไร้คุณภาพและเข้าเงื่อนไขการลบ บ2 ในบางครั้งผู้ใช้อาจเพิ่มเนื้อหาในส่วนของเนื้อเรื่องโดยลอกจากเว็บไซต์ที่มีสรุปเนื้อเรื่องหรืออัปโหลดโปสเตอร์ภาพยนตร์ลงไปยังวิกิมีเดียคอมมอนส์ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อมีการแนะนำหรือตักเตือนผ่านหน้าคุยของผู้ใช้จะไม่มีการตอบสนองและปรับปรุงตามที่ได้บอกไป (คาดว่าผู้ใช้ไม่เข้าใจภาษาไทย) รูปแบบการเข้ามีส่วนร่วมนี้ยังเกิดขึ้นในวิกิพีเดียภาษาอื่น เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฟินแลนด์ เช็ก ฯลฯ ทำให้ผู้ใช้ถูกล็อกบัญชีโดยผู้จัดการโครงการแต่มีการสร้างหุ่นเชิดเพื่อกลับเข้ามามีส่วนร่วมใหม่หลายครั้งโดยมีรูปแบบการตั้งชื่อไม่ต่างกันมาก

พฤติกรรม

แก้
  • สร้างบทความไร้คุณภาพด้วยเครื่องมือแปลภาษา
  • ไม่เข้าใจภาษาไทยหรือภาษาของโครงการอื่นที่เข้าไปมีส่วนร่วม
  • ไม่มีการตอบสนองผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านหน้าคุยแม้จะใช้ภาษาอังกฤษก็ตาม
  • รู้วิธีใช้ฉบับร่าง
  • พยายามนำป้ายแจ้งลบออก

หุ่นเชิดที่ได้รับการยืนยันและต้องสงสัย

แก้

รายชื่อบัญชี

แก้
ลำดับ ชื่อ วันที่สร้างบัญชี ตรวจสอบแล้ว? หมายเหตุ
1 Henry408 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 13:29, 24 มกราคม 2562 ยืนยัน
2 Henry513 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 06:01, 2 สิงหาคม 2562 ยืนยัน
3 Henry360 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 01:48, 5 สิงหาคม 2562 ยืนยัน
4 Henry432 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 13:15, 26 สิงหาคม 2562 ยืนยัน
5 Henry430 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 04:03, 14 ตุลาคม 2562 ยืนยัน
6 Henry425 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 04:22, 20 ตุลาคม 2562 ยืนยัน
7 Henry540 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 09:20, 29 ธันวาคม 2562 ยืนยัน
8 HienHuynh2020 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 08:03, 6 มีนาคม 2563 ยืนยัน
9 Henry380 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 06:21, 25 มีนาคม 2563 ยืนยัน
10 Henry563 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 18:23, 25 มีนาคม 2563 ยืนยัน
11 Henry3243 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 05:58, 30 เมษายน 2563 ยืนยัน
12 Henry4366 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 05:58, 30 เมษายน 2563 ยืนยัน
13 Henry251 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 05:23, 6 พฤษภาคม 2563 ยืนยัน
14 Henry2134 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 08:42, 14 พฤษภาคม 2563 ยืนยัน
15 Henry3545 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 04:45, 16 พฤษภาคม 2563 ยืนยัน
16 Henry864 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 14:53, 21 มิถุนายน 2563 ยืนยัน
17 Henry721 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 11:45, 28 มิถุนายน 2563 ยืนยัน
18 Henry831 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 11:47, 17 สิงหาคม 2563 ยืนยัน
19 Henry756 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 12:59, 28 สิงหาคม 2563 ยืนยัน
20 Henry636 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 15:54, 29 สิงหาคม 2563 ยืนยัน
21 Henry815 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 08:58, 31 สิงหาคม 2563 ยืนยัน
22 PedroShow1 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 00:11, 3 ตุลาคม 2563 ยืนยัน
23 HenryLam2021 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 09:06, 12 ธันวาคม 2563 ยืนยัน
24 HienHuynh2021 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 20:52, 25 ธันวาคม 2563 ยืนยัน
25 ImJustThere2021 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 03:19, 26 ธันวาคม 2563 ยืนยัน
26 Hien1975 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 11:11, 19 มิถุนายน 2564 ยืนยัน
27 HenryWiki2021 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 07:27, 21 กรกฎาคม 2564 ยืนยัน
28 HienWiki2022 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 00:06, 7 ธันวาคม 2564 ยืนยัน
29 HienWiki7567 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 00:14, 26 ธันวาคม 2564 ยืนยัน
30 HienWikiPro (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 01:31, 4 กุมภาพันธ์ 2565 ยืนยัน
31 HenryPro2022 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 21:25, 6 กุมภาพันธ์ 2565 ยืนยัน
32 HienPCWiki (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 22:27, 22 กุมภาพันธ์ 2565 ยืนยัน
33 Easywikipc (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 19:57, 13 มีนาคม 2565 ยืนยัน
34 HienProWiki (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 08:40, 25 พฤษภาคม 2565 ยืนยัน
35 NewHenry2022 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 21:01, 23 มิถุนายน 2565
36 NewHien (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) 01:44, 25 มิถุนายน 2565