เนื่องจากชาววิกิพีเดียมาจากหลาย ๆ ที่ หลายสังคม ความเห็นและมุมมองย่อมแตกต่างกัน การเคารพและมีมารยาทต่อกัน เป็นหัวใจสำคัญในการร่วมมือสร้างวิกิพีเดียขึ้นมาให้ประสบความสำเร็จ บทความในหน้านี้ มารยาทในวิกิพีเดีย เพื่อเป็นแนวทาง และพึงนึกเสมอว่า พื้นฐานของคนส่วนใหญ่จะเกิดความรู้สึกภูมิใจ เมื่อได้ทำงานหรือเขียนบทความอะไรลงไป การไปแก้ไขงานคนนั้น ๆ อาจทำให้เกิดความรู้สึก หงุดหงิดขึ้นมาได้ง่าย พึงควรระวัง

พื้นฐานของมารยาทในวิกิพีเดีย

 • เชื่อมั่นว่าบุคคลอื่นมีเจตนาดี ทุกคนที่ร่วมเข้ามาเขียนในวิกิพีเดีย มีใจที่ต้องการสร้างบทความที่ดี และนโยบายของวิกิพีเดียเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นสามารถเขียนและแก้ไขบทความที่ดีได้
 • "จงปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างที่คุณปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อคุณ"
 • สุภาพ
 • พูดกับคนอื่น เหมือนกับที่อยากให้คนอื่นพูดกับเรา
 • ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาแชต เพราะผู้อื่นอาจถือเป็นการดูถูก หรือไม่เหมาะสม และอาจทำให้น้ำหนักความคิดเห็นของคุณน้อยลง (ยกเว้นกับผู้ใช้ที่ยอมรับภาษาแชตในหน้าคุยกับผู้ใช้)
 • ในหน้าพูดคุยหรืออภิปราย ตามมารยาทควรลงชื่อเพื่อแสดงให้เห็นถึงผู้พูด โดยการใส่เครื่องหมาย ~~~~ (ทิลดา สี่ตัว)
 • หลีกเลี่ยงการย้อนการแก้ไขของผู้ใช้คนอื่น เมื่อสามารถทำได้
 • ทำงานโดยอยู่ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน
 • เวลาโต้เถียง ให้แย้งกันเรื่องข้อเท็จจริงของตัวเนื้อหา อย่าเถียงกันเรื่องความเห็นหรือการแสดงออกส่วนตัวในส่วนเนื้อหา
 • พยายามควบคุมอารมณ์ของตนระหว่างการโต้เถียง
 • แก้ไขหรือสรุปข้อโต้เถียงที่คุณเป็นผู้ตั้งประเด็นไว้
 • อย่าเฉยเมยกับคำถามผู้อื่น ถ้ามีผู้ที่สงสัยและต้องการแก้ไขงานของเรา ควรระบุเหตุผลที่เหมาะสมในการเขียนหรือแก้ไข
 • อย่าลืมขอโทษถ้ากระทำผิดพลาด
 • ให้อภัยการกระทำที่ผิด และลืมมันเสีย
 • อย่าปลุกกระแสให้คนอื่นทะเลาะกัน
 • ช่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใช้คนอื่น
 • ลองดู วิกิพีเดีย:ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย และ คำที่มักเขียนผิด (ในวิกิตำรา)
 • ถ้ามีปัญหา ลองเว้นระยะไปสักพัก หรือลองดูบทความอื่น ในวิกิพีเดียภาษาไทยมีบทความให้คุณตรวจสอบแก้ไขถึง 165,745 บทความ
 • ท้ายสุด อย่าลืมดูว่าวิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย และ วิกิพีเดีย:นโยบายและแนวปฏิบัติ

ข้อพึงระวัง

 • พยายามอธิบายให้ชัดเจน ว่าต้องการทำอะไร เฉพาะอย่างยิ่งในหน้าพูดคุย
 • ผู้เขียนบทความควรจะพยายามทำความเข้าใจในการแก้ไขและการวิจารณ์ของบุคคลอื่นที่มีต่อบทความของตน
 • ผู้มาใช้ใหม่ อาจผิดพลาดได้ง่าย พูดคุยด้วยคำพูดที่ดี และอธิบายข้อผิดพลาด และที่สำคัญ ต้องไม่ลืม แนะนำวิธีแก้ไขหรือหาทางออกให้
 • อย่าสรุปว่า สิ่งที่เราไม่เห็นด้วย คือสิ่งที่ผิด หลาย ๆ เรื่อง สามารถหาทางออกได้มากกว่ากำหนดว่า ถูก หรือ ผิด
 • อย่าว่าร้ายผู้อื่น ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม เพราะจะทำให้ผู้ใช้คนนั้นมีปฏิกิริยาตอบสนอง ถ้าคุณต้องการวิจารณ์ในเรื่องใดก็ตาม คุณควรจะวิจารณ์เขาอย่างสุภาพและติในเชิงก่อ
 • ถึงแม้ว่ามารยาท จะมีเรื่องให้คิดมากมาย แต่อย่าลืมว่า วิกิพีเดียแนะนำให้กล้าแก้ไขบทความ

หลีกเลี่ยงการว่าร้ายในหน้าพูดคุยได้อย่างไร

 • คนส่วนมากภูมิใจในงานเขียนของตนและความคิดของตน การถือตัวเองเป็นสำคัญ (อีโก) มักทำให้เกิดความเจ็บปวดในการแก้ไขบทความ แต่หน้าพูดคุยไม่ใช่หน้าที่ใช้สำหรับการโจมตี หน้าพูดคุยเป็นที่ที่ดีสำหรับการบรรเทาทุกข์หรือการไม่ทำลายการถือตัวเองเป็นสำคัญ หากมีใครไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของคุณ พยายามทำความเข้าใจว่าทำไม และพูดคุยที่หน้าพูดคุย ใช้เวลาในการไตร่ตรอง หาเหตุผลที่ดีว่าทำไมการแก้ไขของคุณดีกว่า
 • ขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุงบทความในวิกิพีเดียเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก และการวิเคราะห์วิจารณ์งานเดิมเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการ หากคุณไม่ได้เตรียมตัวให้ผลงานของคุณมีการตรวจสอบ วิเคราะห์ และวิจารณ์แล้ว วิกิพีเดียอาจไม่ใช่สถานที่สำหรับคุณ
 • อย่าว่าร้ายผู้อื่น หรือโจมตีการแก้ไขผู้เขียน
  • การตราหน้าผู้เขียนหรือการแก้ไข อย่างเรื่องการเหยียดเชื้อชาติ เหยียดเพศ หรือก่อให้เกิดการต่อต้าน ปลุกกระแสให้เกิดการทะเลาะกัน ทำให้การอภิปรายไม่เข้าประเด็นการเขียนบทความ หากคุณจะวิจารณ์การเขียน โปรดใช้คำสุภาพและสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงการด่าว่าอย่างรุนแรงและคำหยาบ แม้จะไม่มีเจตนาวิจารณ์ผู้เขียน เพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในประเด็นการโจมตีบุคคลและไม่ทำให้เกิดงาน และไม่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อชุมชนวิกิพีเดีย
 • อธิบายให้ชัดเจนประเด็นที่คุณต้องการสื่อ โดยเฉพาะในการตอบการอภิปราย
  • ในการตอบ การคัดลอกคำพูดมาเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่อธิบายให้เข้าใจย่อมดีกว่า จะเหมาะสมหากคุณอธิบายด้วยคำอย่าง "เหมือนกับที่คุณพูดว่า" หรือ "ตามที่ผมเข้าใจ" เพื่อเป็นการตอบรับว่าคุณได้พยายามทำความเข้าใจคำพูดบุคคลที่คุณกำลังสนทนาด้วย ก่อนที่จะพูดอะไรที่ผิดไป หรือเข้าใจอะไรผิดไป
  • การแทรกการโต้แย้งในการวิจารณ์ของผู้อื่นกลางคัน เป็นการขัดการสนทนาไม่ให้ลื่นไหล บางคนอาจรับได้ แต่ก็ไม่ทุกคน

ดูเพิ่ม