สแลงอินเทอร์เน็ต

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ภาษาแชต)

สแลงอินเทอร์เน็ต เป็นรูปแบบการใช้ภาษาที่เน้นการสนทนาแบบเป็นกันเอง ไม่ใช้อักขรวิธีทางการ มักปรากฏในรูปของข้อความที่พิมพ์ผ่านแป้นอักขระ สแลงอินเทอร์เน็ตปรากฏให้เห็นอยู่ตามที่ต่าง ๆ บนโลกไซเบอร์ เช่น กระทู้ในกระดานข่าวสาร สารที่ส่งผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์ วิดีโอเกม หรือข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ

ประวัติ

แก้

สแลงอินเทอร์เน็ตเหล่านี้เกิดขึ้นจากหลายทางเช่น ความรีบเร่ง การระบายอารมณ์ การอยากลองสิ่งแปลกใหม่ การตามเทรนด์ และที่สำคัญคือ ความรวดเร็ว การแชตต้องการความรวดเร็ว บางครั้งที่จะระบายอารมณ์ มักจะกดแป้นแรง ๆ ค้าง เช่น เบื่อโว้ย , อยากโดนเ*ดให้ตายๆไป เป็นต้น และมักจะตัดวรรณยุกต์ออก เพื่อความรวดเร็ว จนเกิดความชินแล้วใช้ต่อเรื่อยมา ใช้ตัวอักษรใหญ่ในภาษาอังกฤษเพื่อเน้นหรือสร้างความตื่นเต้นกับเหตุการณ์เช่น I WIN, CAN YOU OPEN THE TV, GAME OVER เป็นต้น การใช้อักษรย่อในการสื่อความหมายเช่น LOL (laugh out loud), LMAO (laughing my ass out) เป็นต้น หรือแม้แต่การใช้สัทพจน์หรือคำเลียนเสียงธรรมชาติ มักใช้มากในกระทู้และสื่อสังคม

มโนทัศน์ของอินเทอร์เน็ตสแลงในไทย

แก้

ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยยังไม่ให้การยอมรับสแลงอินเทอร์เน็ตนี้ เพราะเห็นว่าเป็นการบิดเบือนภาษาไทยและอาจทำให้ผู้ที่พบเห็นเข้าใจผิดได้ แต่ผู้ที่เขียนบางกลุ่มกล่าวว่ายุคสมัยเปลี่ยนไป ภาษาก็เปลี่ยนไป บางกลุ่มกล่าวว่า ใช้แค่เพียงในการแชตเท่านั้น ในชีวิตจริงก็ใช้ภาษาที่ถูกต้อง ซึ่งทางที่ดีควรใช้ภาษาที่ถูกต้องหากไม่ลำบากจนเกินไป

ผู้ต่อต้านสแลงอินเทอร์เน็ตบางกลุ่มกล่าวว่าจะทำให้ภาษาวิบัติ ในขณะเดียวกันบางกลุ่มก็เห็นว่าไม่ถึงขนาดวิบัติ แค่เพียงผิดเพี้ยน แต่ทุกกลุ่มที่ต่อต้านสแลงอินเทอร์เน็ตเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า ควรรีบแก้ไขเลิกพูดเสียก่อนที่จะสายเกินแก้ แต่ดูเหมือนจะไม่มีใครสนใจและมีการใช้แพร่หลายขึ้นเรื่อย ๆ หรือเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้ว กระแสนี้จะลดลงเพราะมีคนใช้มากและใช้กันมานาน กลุ่มผู้ต่อต้านหลายคนคาดหวังว่าความนิยมใหม่อาจเป็นการพิมพ์ให้ถูกต้อง ซึ่งได้มีการรณรงค์กันพอสมควรในบางเว็บบอร์ด เช่น ผู้ใช้บางคนมีนโยบายไม่ตอบคำถามให้กับผู้ที่ถามโดยใช้สแลงอินเทอร์เน็ตและภาษาวิบัติ[ต้องการอ้างอิง]

ดูเพิ่ม

แก้