ลีท (อังกฤษ: leet หรือ 1337) เป็นลักษณะของภาษาที่ใช้กันในทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะในเกมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายภาษาแชต โดยลักษณะลีทจะเป็นการดัดแปลงตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ มาใช้ผสมคำในการใช้ภาษาเขียน มักจะใช้ในการส่งข้อความหากัน เพื่อประหยัดเวลาในการพิมพ์ หรือเพื่อความสนุก หรือในบางครั้งอาจเป็นการซ่อนข้อความของเยาวชนบนอินเทอร์เน็ตเพื่อไม่ให้ผู้ใหญ่จับได้ ที่มาของคำว่า leet นั้น มาจากคำว่า elite (อีลีท หมายถึง ผู้ที่ผ่านการคัดสรร)

สติกเกอร์แลปท็อปที่เขียนว่า "31337 h4x0r" อ่านว่า "อีลีท แฮกเกอร์" พร้อมกับสติกเกอร์เควิน มิตเนค
ตัวอย่างของการเขียนลีท
 • leet → 1337
 • hELLO → 07734 (อ่านกลับหัว)
 • seven → se7en
 • f/ph : phone → fone
 • s / c : sex → cex
 • เทพ → inw หรือ lnw

ตัวอย่างอักษรที่ใช้เขียนในลักษณะลีท

แก้
A B C D * E F G H I * J K L * M N O * P Q R * S T * U V W X Y Z *
4
/\
@
/-\
^
aye
8
6
13
|3
ß
P>
|:
!3
(3
/3
)3
[
¢
<
(
{
©
)
|o
[)
I>
|>
 ?
T)
|)
0
ð
3
&

£
ë
[-
|=-
|=
ƒ
|#
ph
/=
6
&
(_+
9
C-
gee
(γ,
#
/-/
[-]
]-[
)-(
(-)
 :-:
|~|
|-|
]~[
}{
 ?
}-{
1
 !
|
eye
3y3
]
_|
_/
¿
</
(/
ʝ
X
|<
|{
ɮ
1
£
7
1_
|
|_
lJ
|v|
]V[
{V}
|\/|
/\/\
(u)
(V)
(\/)
/|\
^^
/|/|
//.
.\\
/^^\
^/
|\|
/\/
[\]
<\>
{\}
[]\
// []
/V
0
()
oh
[]
¤
􏿿
Ω
|*
|o

|^(o)
|>
|"
9
[]D

|7
þ
(_,)
()_
0_
<|
2
|?
/2
|^
lz
®
[z
12
l2
Я

|2
ʁ
5
$
z
§
ehs
es
7
+
-|-
1
']['
(_)
|_|
v
L|
\/
\/\/
vv
'//
\\'
\^/
(n)
\V/
\X/
\|/
\_|_/
\_:_/
Ш
ɰ
 %
><
Ж
}{
ecks
×
)(
j
`/
Ψ
φ
λ
Ч
7
¥
2
~/_
 %
>_
ʒ
7_
 • 0 สามารถใช้แทน O หรือ D
 • 1 สามารถใช้แทน I, L หรือ T
 • 2 สามารถใช้แทน Z หรือ R
 • 3 สามารถใช้แทน E หรือ L
 • 7 สามารถใช้แทน T, L หรือ Y

หมายเหตุ ตารางนี้ใช้เป็นแนวทางในการอ่านข้อความที่อยู่ในลักษณะลีท ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับแปลภาษาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับบุคคล

อ้างอิง

แก้
 • Raymond, Eric R.; Steele, Guy L. (1996). The New Hacker's Dictionary. MIT Press. ISBN 0262680920