สัทพจน์ หรือ การเลียนเสียงธรรมชาติ คือคำที่เลียนรูปแบบทางสัทศาสตร์ของแหล่งกำเนิดเสียงที่พยายามจะกล่าวถึง สัทพจน์เป็นโวหารภาพพจน์อย่างหนึ่งที่ใช้ตัวอักษรสะกดให้ออกเสียงให้คล้ายกับเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่ได้ยินทั่วไปมากที่สุด สัทพจน์ที่สามารถพบได้บ่อยคือการเลียนเสียงสัตว์เช่น เหมียว จิ๊บๆ เป็นต้น สัทพจน์อาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละภาษา เนื่องจากระบบทางภาษาศาสตร์เป็นตัวควบคุมลักษณะของสัทพจน์ อาทิ เสียงของนาฬิกา เมื่อเลียนเสียงแล้ว คือติ๊กต๊อกในภาษาไทย, dī dā ในภาษาจีนกลาง หรือ katchin katchin ในภาษาญี่ปุ่น

สัทพจน์ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า onomatopoeia ส่วนคำว่าสัทพจน์หรือสัทพจน์โวหารเองในภาษาไทยยังใช้ไม่แพร่หลายและเข้าใจกันในหมู่ผู้มีการศึกษาหรือนักเรียนรุ่นใหม่เท่านั้น

ตัวอย่าง แก้

 • ลูกหมาร้องบ๊อก ๆ ๆ
  ลูกนกร้องจิ๊บ ๆ ๆ
  ลูกแมวร้องเหมียว ๆ ๆ
  เปรี้ยง ๆ ดังเสียงฟ้าร้อง
  ตะแลกแต๊กแต๊กตะแลกแต๊กแต๊ก
  กระเดื่องดังแทรกสำรวลสรวลสันต์
  คลื่นซัดครืนครืนซ่าที่ผาแดง
  บัดเดี๋ยวดังหง่างเหง่งวังเวงแว่ว
  อ้อยอี๋เอียง อ้อยอี๋เอียงส่งเสียงร้อง
  เสียงลิงค่างบ่างชะนีวะหวีดโหวย
  กระหึมโหยห้อยไม้น่าใจหาย
  ป๊ะโท่นป๊ะโท่นป๊ะโท่นโท่น [1]
 • บ้างกอบปรายเบี้ยโปรยอยู่โกรยกราว [2]

อ้างอิง แก้

หมายเหตุ แก้

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-03-15. สืบค้นเมื่อ 2013-08-29.
 2. ข้อสอบโอเน็ตภาษาไทยปี 2551

อ้างอิงทั่วไป แก้

การเชื่อมโยงภายนอก แก้