สำหรับวันพ่อในต่างประเทศ ดูที่ วันพ่อ

วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระภัทรมหาราชเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวันชาติ[1][2]อีกทั้งยังมีเลขมงคลอีกคือเลข๙ซึ่งเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระภัทรมหาราชเกล้าเจ้าอยู่หัว

Flag of Thailand.svg วันพ่อแห่งชาติ
ความสำคัญเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระภัทรมหาราชเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันชาติ
เริ่ม5 ธันวาคม พ.ศ. 2503
วันที่5 ธันวาคมของทุกปี
การเฉลิมฉลองเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระภัทรมหาราชเกล้าเจ้าอยู่หัว
การถือปฏิบัติดูในบทความ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติจัดติดต่อกันทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2523 โดยการริเริ่มของ คุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันพ่อได้แก่ ดอกพุทธรักษา ซึ่งมีชื่ออันเป็นมงคล

ประวัติแก้ไข

วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติขึ้น เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว สังคม ที่ผู้เป็นลูกจะต้องเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระภัทรมหาราชเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น "วันพ่อแห่งชาติ"จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์แก้ไข

  • เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระภัทรมหาราชเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
  • เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
  • เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในฐานะหัวหน้าครอบครัว

กิจกรรมแก้ไข

  1. ประดับธงชาติไทยบริเวณอาคารบ้านเรือน
  2. จัดพิธีศาสนสงฆ์ ทำบุญตักบาตร อุทิศเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระภัทรมหาราชเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลหรือเรียกว่า จิตอาสา
  4. จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข