วันสหประชาชาติ

วันสหประชาชาติ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ผู้คนทั่วโลกทราบถึงเป้าหมาย จุดประสงค์และการบรรลุผลของสหประชาชาติ โดยกำหนดวันที่กฎบัตรสหประชาชาติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 เป็นวันกำเนิดขององค์การสหประชาชาติ และในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ได้มีมติของสหประชาชาติที่ 2782 (XXVI) สนับสนุนให้วันสหประชาชาติเป็นวันหยุดประจำชาติในประเทศสมาชิกทุก ๆ ประเทศ

วันสหประชาชาติ
วันสหประชาชาติ
ตราสหประชาชาติ
ชื่ออื่นวันยูเอ็น
จัดขึ้นโดย สหประชาชาติ
ประเภทวันสำคัญ
ความสำคัญระลึกถึงการกำเนิดขององค์การสหประชาชาติ เมื่อ ค.ศ. 1945
วันที่24 ตุลาคม
การเฉลิมฉลองการประชุม, การอภิปราย, นิทรรศการ, การแสดงทางวัฒนธรรม
ส่วนเกี่ยวข้องวันพัฒนาสารสนเทศโลก
ความถี่ทุกปี
ครั้งแรกค.ศ. 1946

ประเทศที่มีวันสหประชาชาติแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข