วันสหประชาชาติ

วันสหประชาชาติ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ผู้คนทั่วโลกทราบถึงเป้าหมาย จุดประสงค์และการบรรลุผลของสหประชาชาติ โดยกำหนดวันที่กฎบัตรสหประชาชาติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 เป็นวันกำเนิดขององค์การสหประชาชาติ และในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ได้มีมติของสหประชาชาติที่ 2782 (XXVI) สนับสนุนให้วันสหประชาชาติเป็นวันหยุดประจำชาติในประเทศสมาชิกทุก ๆ ประเทศ

วันสหประชาชาติ
วันสหประชาชาติ
ธงสหประชาชาติ
ชื่อUnited Nations Day
ชื่ออื่นU.N. Day
จัดขึ้นโดยinternational
ประเภทUnited Nations organization
วันที่24 ตุลาคม
การเฉลิมฉลองMeetings, discussions, exhibits, cultural performances
ส่วนเกี่ยวข้องWorld Development Information Day
ความถี่annual

ประเทศที่มีวันสหประชาชาติแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข