กฎบัตรสหประชาชาติ

กฎบัตรสหประชาชาติ (อังกฤษ: Charter of the United Nations) คือ ข้อตกลงที่บรรดาประเทศผู้ก่อตั้งและร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้ให้สัตยาบันเข้าผูกพัน[1] โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และหลักการ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานและบริหารงานต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ ถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นตราสารก่อตั้งที่สถาปนาองค์การให้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ

กฎบัตรสหประชาชาติ
กฎบัตร
วันร่าง14 สิงหาคม ค.ศ. 1941
วันลงนาม26 มิถุนายน ค.ศ. 1945 (1945-06-26)
ที่ลงนามซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐ
วันมีผล24 ตุลาคม ค.ศ. 1945
เงื่อนไขให้สัตยาบันโดยจีน ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร สหรัฐ และประเทศภาคีฝ่ายข้างมาก
ภาคี193
ผู้เก็บรักษานานาชาติ
ภาษาอาหรับ, จีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, รัสเซีย และสเปน
:th:กฎบัตรสหประชาชาติ ที่ วิกิซอร์ซ

ด้วยเหตุนี้ องค์การสหประชาชาติจึงก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ซึ่งเป็นวันที่ประเทศจีน ประเทศฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ ได้มีการให้สัตยาบันต่อกฎบัตรสหประชาชาติ โดยทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติจะต้องปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติอย่างเคร่งครัด ยกเว้นเพียงแต่นครรัฐวาติกันที่เป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นข้อยกเว้น

อ้างอิง แก้

  1. "Introductory Note". Un.org. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 9 May 2005. สืบค้นเมื่อ 9 February 2013.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้