รัฐบาลชั่วคราวแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

รัฐบาลเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Gouvernement provisoire de la République française) เป็นรัฐบาลชั่วคราวที่บริหารประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ ค.ศ. 1944 ถึง ค.ศ. 1946

รัฐบาลเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
Gouvernement provisoire de la République française
รัฐบาลเฉพาะกาล

 

 

ค.ศ. 1944ค.ศ. 1946
(พ.ศ. 2487พ.ศ. 2489)

 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน
เพลงชาติ
ลามาร์แซแยซ
เมืองหลวง แอลเจียร์ (3 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2487)
ปารีส (จาก 31 สิงหาคม 2487)
ภาษา ภาษาฝรั่งเศส
ศาสนา โรมันคาทอลิก
การปกครอง Tripartisme
ประธาน
 -  2487-2489 ชาร์ล เดอ โกล
 -  2489 เฟลิกซ์ กูแอ็ง (SFIO)
 -  2489 ฌอร์ฌ บีโด (MRP)
 -  2489-2490 เลอง บลูม (SFIO)
สภานิติบัญญัติ สภาผู้แทนราษฎร
ยุคประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้งที่ 2
 -  สถาปนา สิงหาคม ค.ศ. 1944
 -  สิ้นสุด 14 ตุลาคม ค.ศ. 1946
(พ.ศ. 2487พ.ศ. 2489)
สกุลเงิน ฟรังก์ฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข