สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 4

สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 4 (อังกฤษ: Fourth French Republic) ,(ฝรั่งเศส: Quatrième République Française) เป็นสาธารณรัฐที่ปกครองประเทศฝรั่งเศสระหว่าง พ.ศ. 2489 - พ.ศ. 2501 โดยมีรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฉบับที่ 4 ถือว่าเป็นสาธารณรัฐที่ได้ฟื้นฟูมาจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 ที่ได้ก่อตั้งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ก็ได้ประสบปัญหาและล้มเหลวในกาลต่อมา เนื่องจากนโยบายการปกครองที่ผิดพลาด มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2489 ซึ่งก็ทำให้สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เริ่มก่อตั้งขึ้น

สาธารณรัฐฝรั่งเศส
République Française

2489–2501
 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน (ไม่เป็นทางการ)
คำขวัญ
Liberté, égalité, fraternité
(เสรีภาพ, เสมอภาค, ภราดรภาพ)
เพลงชาติ
ลามาร์แซแยส
แผนที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 4
เมืองหลวง ปารีส
เมืองใหญ่สุด ไม่ระบุ
ภาษา ภาษาฝรั่งเศส
ศาสนา ไม่มี (ตามสนธิสัญญาการแบ่งแยกศาสนากับรัฐ ค.ศ. 1905)
การปกครอง รัฐเดี่ยวสาธารณรัฐระบบรัฐสภา
ประธานาธิบดี
 -  1947 – 1954 แวงซองต์ โอรียอล
 -  1954 – 1959 เรอเน โกตี้
นายกรัฐมนตรี
 -  1947 ปอล รามาดิเยร์
 -  1958 – 1959 ชาร์ลส์ เดอ โกลล์
สภานิติบัญญัติ สภาผู้แทนราษฎร
ยุคประวัติศาสตร์ สงครามเย็น
 -  สถาปนา 14 ตุลาคม 2489
 -  สิ้นสุด 4 ตุลาคม 2501
สกุลเงิน ฟรังก์ฝรั่งเศส

มีการพยายามที่จะทำให้การปกครองฝ่ายบริหารนั้นแข็งแรงและมั่นคง เพื่อที่จะป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ความอ่อนแอและไม่มั่นคงก็ยังคงอยู่และก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในรัฐบาล ซึ่งในยุคนี้ก็ได้เห็นการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งของเศรษฐกิจฝรั่งเศส

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลฝรั่งเศสตัดสินใจที่จะปลดปล่อยอาณานิคมที่เหลืออยู่ เนื่องจากปัญหาและการก่อจลาจลในอาณานิคมของฝรั่งเศส การจลาจลในแอลจีเรียเป็นการสิ้นสุดสาธารณรัฐที่ 4 และชาร์ลส์ เดอ กอลส์ก่อตั้งสาธารณรัฐที่ 5

อ้างอิงแก้ไข