รัฐบาลชั่วคราวแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

รัฐบาลเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Gouvernement provisoire de la République française) เป็นรัฐบาลชั่วคราวที่บริหารประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ ค.ศ. 1944 ถึง ค.ศ. 1946

รัฐบาลเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
Gouvernement provisoire de la République française
รัฐบาลเฉพาะกาล

 

 

พ.ศ. 2487 - 2489
 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน
เพลงชาติ
ลามาร์แซแยซ
เมืองหลวง แอลเจียร์ (3 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2487)
ปารีส (จาก 31 สิงหาคม 2487)
ภาษา ภาษาฝรั่งเศส
ศาสนา โรมันคาทอลิก
การปกครอง Tripartisme
ประธาน
 -  2487-2489 ชาร์ล เดอ โกล
 -  2489 เฟลิกซ์ กูแอ็ง (SFIO)
 -  2489 ฌอร์ฌ บีโด (MRP)
 -  2489-2490 เลอง บลูม (SFIO)
สภานิติบัญญัติ สภาผู้แทนราษฎร
ยุคประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้งที่ 2
 -  สถาปนา สิงหาคม ค.ศ. 1944
 -  สิ้นสุด 14 ตุลาคม ค.ศ. 1946
(พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2489)
สกุลเงิน ฟรังก์ฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข