ฝรั่งเศสเขตวีชี

ฝรั่งเศสเขตวีชี (ฝรั่งเศส: La France de Vichy) คือรัฐเฉพาะกาลที่ปกครองประชาชนชาวฝรั่งเศส โดยเป็นรัฐที่สนับสนุนนาซีเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1940 ถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1944 และเป็นรัฐบาลที่สืบทอดต่อมาจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า รัฐฝรั่งเศส (État Français)

รัฐฝรั่งเศส

État Français
พ.ศ. 2483–พ.ศ. 2487
คำขวัญ"Travail, famille, patrie"
งาน ครอบครัว ปิตุภูมิ
เพลงชาติลามาร์แซแยซ   (เป็นทางการ)
มาเลชานูวอรา!   (ไม่เป็นทางการ)
ดินแดนระบอบวีชีที่ยังไม่ได้ถูกยึดครอง (จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2485)
ดินแดนระบอบวีชีที่ยังไม่ได้ถูกยึดครอง (จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2485)
การสูญเสียอย่างค่อยเป็นค่อยไปของดินแดนวิชีทั้งหมดให้เป็นเสรีฝรั่งเศสและฝ่ายสัมพันธมิตร
การสูญเสียอย่างค่อยเป็นค่อยไปของดินแดนวิชีทั้งหมดให้เป็นเสรีฝรั่งเศสและฝ่ายสัมพันธมิตร
สถานะรัฐบริวารของนาซีเยอรมนี (2483–2485)
รัฐหุ่นเชิดของนาซีเยอรมนี (2485–2487)
เมืองหลวงวีชี
Capital-in-exileซีคมาริงเงิน (2487-2488)
ภาษาทั่วไปฝรั่งเศส
ศาสนา
โรมันคาทอลิก
การปกครองรัฐเดี่ยว ลัทธิอำนาจนิยมเผด็จการ
ประมุขแห่งรัฐ 
ฟีลิป เปแต็ง
ประธานคณะรัฐบาล 
ฟีลิป เปแต็ง
ปีแยร์ ลาวาล
สภานิติบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส
ยุคประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง
• การได้รับเลือกตั้งของเปแต็ง
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
22 มิถุนายน พ.ศ. 2483
• กรณีอันตอน (ฝรั่งเศสทางตอนใต้ถูกยึดโดยเยอรมนีและอิตาลี)
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485
25 สิงหาคม พ.ศ. 2487
• ล่มสลาย
25 สิงหาคม พ.ศ. 2487
• เมืองซีคมาริงเงินแตก
22 เมษายน พ.ศ. 2488
สกุลเงินฟรังก์
ก่อนหน้า
ถัดไป
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3
รัฐบาลเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ประวัติแก้ไข

ระบอบวีชี (Régime de Vichy) ถูกจัดตั้งขึ้นจากการประกาศให้มีการจัดตั้งรัฐบาลตามคำสั่งของกองกำลังปราบปรามแห่งฝรั่งเศสโดยภายใต้การนำของนาซีเยอรมนีระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองและจากการลงมติจากรัฐสภาของฝรั่งเศส ในวันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1940 ได้มีการลงมติให้อำนาจพิเศษแก่ ฟีลิป เปแต็ง นายกรัฐมนตรีคนสุดท้ายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 ผู้ที่สถาปนาตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดแห่งรัฐฝรั่งเศส (Chef de l'État Français) อำนาจการบริหารระบอบวีชีในทางกฎหมายมีอำนาจทั้ง 2 ส่วนทั้งกับฝรั่งเศสในการปกครองของนาซีและระบอบวีชี หรือ "ฟรีโซน" แต่ในทางปฏิบัติแล้วระบอบวีชีที่อยู่ทางใต้ที่ยังคงเหลืออยู่นั้นถูกควบคุมโดยตรงจากรัฐบาลวีชี จนกระทั่งฝ่ายสัมพันธมิตรยึดรัฐอาณานิคมแอฟริกาเหนือของฝรั่งเศสได้ ในปี ค.ศ. 1942

จากการค้นคว้าครั้งล่าสุดโดยนักประวัติศาสตร์ไซมอน คิตต์สัน พบว่า เจตนาที่แท้จริงของการจัดตั้งระบอบวีชีที่ท้ายสุดก็ไม่ประสบความสำเร็จ คือ การปกป้องดำรงไว้ซึ่งเอกราชของฝรั่งเศส และการจับกุมตัวประชาชนชาวฝรั่งเศสจากสายลับของนาซีเยอรมนี

เปแต็งและระบบการปกครองแบบวีชี เจตนาที่จะให้ความร่วมมือกับการเข้ามาควบคุมของนาซีเยอรมนีในระดับสูง และต่อมาตำรวจฝรั่งเศสและกองทัพพร้อมทั้งคณะ ได้ทำการจู่โจมจับกุมแบบเฉียบพลันกับทั้งชาวยิว และประชาชนที่ถูกพิจารณาว่าไม่เป็นที่ปรารถนา ภายใต้การควบคุมของนาซีเยอรมนีอีกเช่นเคย ทั้งกับฝรั่งเศสส่วนทางเหนือและระบอบวีชีที่เป็นส่วนทางใต้

ไม่นานหลังจากนั้นสิทธิ์อันชอบธรรมของระบบวีชีและตำแหน่งผู้นำของเปแต็งก็ถูกชาร์ล เดอ โกลท้าทาย เดอ โกลอ้างสิทธิ์การเป็นผู้นำที่ถูกต้องตามกฎหมายและยังคงอยู่ในวาระของรัฐบาลฝรั่งเศส ต่อมาจากการบุกรุกเหยีบย่ำของฝ่ายสัมพันธมิตรในปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์ด ชาร์ล เดอ โกลได้จัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1944 และหลังจากการประกาศอิสรภาพของกรุงปารีส รัฐบาลเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้แต่งตั้งตัวเองอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 สิงหาคม อีกทั้งได้การรับรองให้เป็นรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยฝ่ายสัมพันธมิตร ในวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 1944

จากอิสรภาพของสาธารณรัฐฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคมและกันยายน รัฐบาลของวีชีได้ย้ายไปยังเมืองซีคมาริงเงินในเยอรมนีและได้กลายเป็นรัฐบาลที่ถูกเนรเทศ เปแต็งยังคงเป็นผู้นำต่อมาจนถึงเดือนเมษายน ค.ศ. 1945 ตัวเลขต่าง ๆ จำนวนมากของรัฐบาลวีชี ได้ถูกจัดการโดยรัฐบาลเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในภายหลัง เปแต็งได้ถูกพิจารณาให้ประหารชีวิตในข้อหากบฏ แต่ในภายหลังได้รับการลดทอนโทษให้เหลือแค่จำคุกตลอดชีวิตจนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1951

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ประเทศฝรั่งเศส
 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสประเทศอื่นๆ · แผนที่