รัฐบาลหุ่นเชิด (อังกฤษ: Puppet government หรือ Marionette government) หมายถึงสภาพของรัฐที่มีเอกราชแต่เพียงในนาม แต่ถูกควบคุมโดยอำนาจต่างชาติหรือกองทัพอย่างชัดเจน[1] คำว่า รัฐหุ่นเชิด หมายความถึง รัฐบาลที่ถูกควบคุมโดยอีกรัฐบาลหนึ่ง เหมือนกับการเชิดหุ่นกระบอก[2] และยังใช้ในความหมายที่รัฐขาดความเป็นเอกราช หรือมีการปกป้องเอกราชในสิ่งที่เป็นอิทธิพลจากต่างชาติหรือกองทัพ[3]

รัฐหุ่นเชิดยุคแรก แก้

ศตวรรษที่ 19 แก้

ในช่วงแรกของรัฐหุ่นเชิดจะเป็นแบบรัฐกึ่งหุ่นเชิดกึ่งบริวารของรัฐบริวารสาธารณรัฐของฝรั่งเศส (French client republic) ของ จักรวรรดิฝรั่งเศสที่หนึ่ง

รัฐหุ่นเชิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง แก้

รัฐหุ่นเชิดของจักรวรรดิญี่ปุ่น แก้

รัฐหุ่นเชิดของนาซีเยอรมนีและฟาสซิสต์อิตาลี แก้

เป็นรัฐที่เป็นของเยอรมนี และ อิตาลี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ในช่วงที่เยอรมนีบุกยึกครองยุโรปได้ทั้งหมด

รัฐหุ่นเชิดของเยอรมนีและอิตาลี แก้

รัฐหุ่นเชิดหุ่นเชิดร่วมนาซีเยอรมนี–ราชอาณาจักรอิตาลี แก้

สาธารณรัฐสังคมนิยมอิตาลี แก้

รัฐพันธมิตรกึ่งหุ่นเชิดกึ่งบริวารของเยอรมนีและอิตาลี แก้

รัฐใหม่กึ่งหุ่นเชิดกึ่งบริวารที่ได้รับแรงสนับสนุน แก้

รัฐหุ่นเชิดของฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงและหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แก้

รัฐหุ่นเชิดของสหภาพโซเวียต แก้

ดินแดนที่โซเวียตบุกยึดครอง (ต่อมาถูกผนวกเข้ากับโซเวียต)

ดินแดนที่โซเวียตบุกยึดครอง (ต่อมากลายเป็นรัฐบริวาร)

รัฐหุ่นเชิดของสหราชอาณาจักร แก้

สงครามเย็น แก้

หลังสงครามเย็น แก้

ปัจจุบัน แก้

อ้างอิง แก้

  1. Constructing the Nation-state. Greenwood Publishing Group. 1995. p. 161. ISBN 0313293988. The term puppet state is used to describe nominal sovereigns under effective foreign control
  2. Shapiro, Stephen (2003). Ultra Hush-hush. Annick Press. p. 38. ISBN 1550377787. Puppet state: a country whose government is being controlled by the government of another country, much as a puppeteer controls the strings on a marionette
  3. Raič, D (2002). Statehood and the Law of Self-determination. Martinus Nijhoff Publishers. p. 81.

ดูเพิ่ม แก้