เปิดเมนูหลัก

ราชอาณาจักรอิรัก มีชื่อทางการเรียกว่า,"ราชอาณาจักรอิรัก",เป็นชื่อเรียกของประเทศอิรักในยุคปี ค.ศ.1921-1958 เป็นประเทศในยุคการปกครองตามแบบราชอาณาจักร เมืองหลวงของราชอาณาจักรอิรัก คือ "กรุงแบกแดด" ปกครองในระบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรนูญในยุค ปี.ค.ศ.1921-1958 เริ่มมาตั้งแต่ พระเจ้าฟัยศ็ลอที่.1 แห่งอิรัก เถลิงถวัลรยราช และปราบดาภิเษก ตั้งแต่ 1921-1933 ต่อมาราชอาณาจักรอิรักได้รับเป็นเอกราชเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1932 และได้รับสนธิสัญญาแบกแดดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 1955 ราชอาณาจักอิรัก มีพระมหากษัตริย์เพียงแค่ 3 พระองค์ เช่น พระเจ้าฟัยศ็อลที่ 1พระเจ้าฆอซีและ พระเจ้าฟัยศ็อลที่ 2 พระองค์สุดท้ายก่อนสลายตัวการเป็นราชอาณาจักรอิรัก และได้ล่มสลายตัวเมื่อปี 1958

ราชอาณาจักรอิรัก
المملكة العراقية
Al-Mamlakah Al-'Irāqiyyah

1921–1958
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
เพลงชาติ
None
Royal anthem
อัสซาลาม อัลมาลิกกี السلام الملكي
Es Salaam al-Malaky
The Royal Salute
เมืองหลวง แบกแดด
ภาษา อาหรับ
เคิร์ด
แอราเมอิก
เปอร์เซีย
ศาสนา ซุนนีย์
ศาสนาคริสต์
ศาสนายูดาห์
Yazdânism
Mandaeism
รัฐบาล ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ[1]
พระมหากษัตริย์
 -  1921-1933 ฟัยศ็อลที่ 1
 -  1933-1939 ฆอซี
 -  1939-1958 ฟัยศ็อลที่ 2
นายกรัฐมนตรี
 -  1920-1922 Abd Al-Rahman Al-Gillani (คนแรก)
 -  1958 Ahmad Mukhtar Baban (คนสุดท้าย)
ยุคประวัติศาสตร์ สมัยระหว่างสงคราม, สงครามโลกครั้งที่สอง, สงครามเย็น[2]
 -  การครองราชย์ของพระเจ้าฟัยศ็อลที่ 1 1921
 -  เป็นเอกราช 3 ตุลาคม 1932[3]
 -  รัฐประหาร 1 เมษายน 1941
 -  สนธิสัญญาแบกแดด 24 กุมภาพันธ์ 1955
 -  การรวมตัวของสหพันธรัฐอาหรับ[4] 14 กุมภาพันธ์ 1958
พื้นที่
 -  1958[5] 438,317 ตร.กม. (169,235 ตารางไมล์)
ประชากร
 -  1958[5] ประมาณการ 6,488,000 
     ความหนาแน่น 14.8 คน/ตร.กม.  (38.3 คน/ตารางไมล์)

ราชอาณาจักรอิรัก (อาหรับ: المملكة العراقية‎; อังกฤษ: Kingdom of Iraq)มีชื่อทางการเรียกว่า "ราชอาณาจัรอิรัก"เป็นชื่อเรียกของ "ประเทศอิรัก" ในยุคปี ค.ศ.1921-1958 เป็นประเทศในยุคการปกครองราชอาณาจักรในยุคการปกครองราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญในยุคปี ค.ศ.1921-1958 ในยุคก่อตั้งโดยพระเจ้าฟัยศ็อลที่1แห่งอิรักได้เถลิงถวัลรยราชสมบัติ ปี 1921-1993 ราชอาณาจักรอิรักได้รับเป็นเอกราชเมื่อ 3.ตุลาคม.1932และได้รับสนธิสัญญาแบกแดดเมื่อ 24.กุมภาพันธ์.1955 ราชอาณาจักรอิรัก ได้สลายตัวเมื่อปี 1958 เนื่องจากการรวมตัวของสหพันธรัฐอาหรับ

ประวัติศาสตร์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ประวัติศาสตร์อิรัก

รัฐอารักขาของสหราชอาณาจักรแก้ไข

การประกาศอิสรภาพแก้ไข

ความขัดแย้งทางการการเมือง ค.ศ. 1933-1941แก้ไข

ดูบทความหลักที่: รัฐประหารอิรัก ค.ศ. 1941

สงครามอังกฤษ-อิรัก และ การควบคุมอิรักครั้งที่ 2แก้ไข

ค.ศ.1941-1958แก้ไข

การล้มล้างราชบัลลังก์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ปฏิวัติ 14 กรกฎาคม

พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอิรักแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Ghareeb, Edmund A.; Dougherty, Beth K. Historical Dictionary of Iraq. Lanham, Maryland and Oxford: The Scarecrow Press, Ltd., 2004. Pp. lvii.
  2. Duiker, William J; Spielvogel, Jackson J. World History: From 1500. 5th edition. Belmont, California, USA: Thomson Wadsworth, 2007. Pp. 839.
  3. Ghareeb; Dougherty. Pp lvii
  4. Gareth Stansfield; Anderson, Liam D. (2004). The Future of Iraq : Dictatorship, Democracy or Division?. Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 1-4039-6354-1.
  5. Ghareeb; Dougherty. Pp lviii

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข