จักรวรรดิเวียดนาม

จักรวรรดิเวียดนาม (เวียดนาม: Đế quốc Việt Nam; ฮ้านตึ: 越南帝国; ญี่ปุ่น: ベトナム帝国) เป็นรัฐหุ่นเชิดของจักรวรรดิญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นมาเป็นช่วงสั้น ๆ[1] โดยมีอำนาจบริหารดินแดนเวียดนามทั้งหมดระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2488

จักรวรรดิเวียดนาม
Empire of Vietnam

Đế quốc Việt Nam  (เวียดนาม)
越南帝國
พ.ศ. 2488
ธงชาติ
ธงชาติ
คำขวัญDân vi quý
民為貴
(English: "The people are the most precious")
เพลงชาติĐăng đàn cung
("พระจักรพรรดิประทับพระราชบัลลังก์")

Việt Nam minh châu trời Đông
("เวียดนาม - ไข่มุกแห่งบูรพา")
ตราจักรพรรดิ
Hoàng Đế chi bảo
皇帝之寶
สีเขียวเข้ม: จักรวรรดิเวียดนาม สีเขียวอ่อน: พื้นที่ที่ถูกญี่ปุ่นปกครองโดยตรง
สีเขียวเข้ม: จักรวรรดิเวียดนาม
สีเขียวอ่อน: พื้นที่ที่ถูกญี่ปุ่นปกครองโดยตรง
สถานะรัฐหุ่นเชิดของจักรวรรดิญี่ปุ่น
เมืองหลวงเว้
ภาษาทั่วไปภาษาเวียดนาม, ภาษาญี่ปุ่น
การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (รัฐหุ่นเชิด)
จักรพรรดิ 
• พ.ศ. 2488
Bảo Đại
นายกรัฐมนตรี 
• พ.ศ. 2488
Trần Trọng Kim
ยุคประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง
9 มีนาคม พ.ศ. 2488
• ประกาศอิสรภาพ
11 มีนาคม พ.ศ. 2488
• จัดตั้งคณะรัฐมนตรี
17 เมษายน พ.ศ. 2488
19 สิงหาคม พ.ศ. 2488
• ล่มสลาย
25 สิงหาคม พ.ศ. 2488
สกุลเงินหวัน, เปียสตร์, และ เยน
ก่อนหน้า
ถัดไป
รัฐในอารักขาอันนัม
รัฐในอารักขาตังเกี๋ย
อินโดจีนฝรั่งเศส
เวียดนามเหนือ
อินโดจีนฝรั่งเศส

อ้างอิง

แก้
  • Vu Ngu Chieu (February 1986). "The Other Side of the 1945 Vietnamese Revolution: The Empire of Viet-Nam". Journal of Asian Studies. 45 (2).
  1. Lebra, Joyce C. Japan's Greater East Asia Co-Prosperity Sphere in World War II: Selected Readings and Documents. New York: Oxford University Press, 1975, p. 157, 158, 160