รัฐในอารักขาอันนัม

อันนัมในอารักขาของฝรั่งเศส (Annam;เวียดนาม: An Nam) เป็นดินแดนในอารักขาของฝรั่งเศสอยู่ทางตอนกลางของเวียดนาม โดยฝรั่งเศสเข้ามาปกครองใน พ.ศ. 2427 และกลายเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศสใน พ.ศ. 2430 ดินแดนอีกสองส่วนคือโคชินไชนา (Nam Kỳ) ทางใต้และตังเกี๋ย (Bắc Kỳ) ทางเหนือรวมอยู่ในอินโดจีนฝรั่งเศสด้วย ราชวงศ์เหงียนยังปกครองอันนัม โดยจักรพรรดิประทับที่เว้ ใน พ.ศ. 2492 รัฐในอารักขานี้ได้รวมเข้าในรัฐเวียดนาม หลังสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งได้แบ่งแยกเป็นเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้

อันนัมในอารักขาของฝรั่งเศส
Trung Kỳ
ดินแดนในอารักขาของ ฝรั่งเศส

 

 

พ.ศ. 2427–2488

พ.ศ. 2488–2492

 

 


ธงชาติ

อันนัมอยู่เวียดนามกลาง
เมืองหลวง เว้
ภาษา ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเวียดนาม
ศาสนา พุทธ มหายาน, ลัทธิขงจื๊อ
การปกครอง สมบูรณาญาสิทธิราชย์ภายใต้การบริหารอาณานิคม
(2428–2488)
ประวัติศาสตร์
 -  สถาปนา พ.ศ. 2427
 -  สิ้นสุด พ.ศ. 2492
สกุลเงิน French Indochinese piastre
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ  เวียดนาม
สำหรับเวียดนามสมัยที่จีนปกครอง ดูที่ มณฑลอันนัม