รัฐในอารักขา

ตามกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐในอารักขา[1] (อังกฤษ: protectorate; protected state) หมายถึงรัฐกึ่งเอกราชซึ่งมีอิสรภาพในการปกครองตนเอง มีผู้ปกครองเป็นคนในท้องที่ แต่ยอมอยู่ภายใต้การคุ้มครองของประเทศอื่นซึ่งเข้มแข็งกว่า (มีอำนาจปกครอง แต่ไม่มีอำนาจสั่งทหาร) ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากประเทศที่สาม รัฐในอารักขามักจะมอบสิทธิพิเศษทางการค้าและอนุญาตให้ผู้คุ้มครองเข้าใช้ดินแดนบางส่วนในรัฐของตนเพื่อเป็นการตอบแทนความคุ้มครอง

เบลเยียมแก้ไข

สหราชอาณาจักรแก้ไข

ทวีปเอเชียแก้ไข

ตะวันออกกลาง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียใต้
รัฐในพิทักษ์

ทวีปอเมริกาแก้ไข

ทวีปแอฟริกาแก้ไข

แอฟริกาตะวันออก
แอฟริกาตะวันตก
แอฟริกากลาง
แอฟริกาใต้

ทวีปโอเซียเนียแก้ไข

จีนแก้ไข

เนเธอร์แลนด์แก้ไข

ฝรั่งเศสแก้ไข

เยอรมนีแก้ไข

อิตาลีแก้ไข

ญี่ปุ่นแก้ไข

โปรตุเกสแก้ไข

รัสเซียแก้ไข

สหรัฐอเมริกาแก้ไข

สหประชาชาติแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ศัพท์นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-15. สืบค้นเมื่อ 2012-02-09.
  2. Nepal is indicated as a native state ('princely state') on an official map published by British India
  3. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/285248/India/47023/The-completion-of-dominion-and-expansion
  4. http://www.historyorb.com/countries/nepal