ตามกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐในอารักขา[1] (อังกฤษ: protectorate; protected state) หมายถึงรัฐกึ่งเอกราชซึ่งมีอิสรภาพในการปกครองตนเอง มีผู้ปกครองเป็นคนในท้องที่ แต่ยอมอยู่ภายใต้การคุ้มครองของประเทศอื่นซึ่งเข้มแข็งกว่า (มีอำนาจปกครอง แต่ไม่มีอำนาจสั่งทหาร) ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากประเทศที่สาม รัฐในอารักขามักจะมอบสิทธิพิเศษทางการค้าและอนุญาตให้ผู้คุ้มครองเข้าใช้ดินแดนบางส่วนในรัฐของตนเพื่อเป็นการตอบแทนความคุ้มครอง

เบลเยียม แก้

สหราชอาณาจักร แก้

ทวีปเอเชีย แก้

ตะวันออกกลาง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียใต้
รัฐในพิทักษ์

ทวีปอเมริกา แก้

ทวีปแอฟริกา แก้

แอฟริกาตะวันออก
แอฟริกาตะวันตก
แอฟริกากลาง
แอฟริกาใต้

ทวีปโอเซียเนีย แก้

จีน แก้

เนเธอร์แลนด์ แก้

ฝรั่งเศส แก้

เยอรมนี แก้

อิตาลี แก้

ญี่ปุ่น แก้

โปรตุเกส แก้

รัสเซีย แก้

สหรัฐอเมริกา แก้

สหประชาชาติ แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. "ศัพท์นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-15. สืบค้นเมื่อ 2012-02-09.
  2. Nepal is indicated as a native state ('princely state') on an official map published by British India
  3. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/285248/India/47023/The-completion-of-dominion-and-expansion
  4. http://www.historyorb.com/countries/nepal