รัฐในอารักขา

ตามกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐในอารักขา[1] (อังกฤษ: protectorate; protected state) หมายถึงรัฐกึ่งเอกราชซึ่งมีอิสรภาพในการปกครองตนเอง มีผู้ปกครองเป็นคนในท้องที่ แต่ยอมอยู่ภายใต้การคุ้มครองของประเทศอื่นซึ่งเข้มแข็งกว่า (มีอำนาจปกครอง แต่ไม่มีอำนาจสั่งทหาร) ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากประเทศที่สาม รัฐในอารักขามักจะมอบสิทธิพิเศษทางการค้าและอนุญาตให้ผู้คุ้มครองเข้าใช้ดินแดนบางส่วนในรัฐของตนเพื่อเป็นการตอบแทนความคุ้มครอง

เบลเยียมแก้ไข

สหราชอาณาจักรแก้ไข

ทวีปเอเชียแก้ไข

ตะวันออกกลาง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียใต้
รัฐในพิทักษ์

ทวีปอเมริกาแก้ไข

ทวีปแอฟริกาแก้ไข

แอฟริกาตะวันออก
แอฟริกาตะวันตก
แอฟริกากลาง
แอฟริกาใต้

ทวีปโอเซียเนียแก้ไข

จีนแก้ไข

เนเธอร์แลนด์แก้ไข

ฝรั่งเศสแก้ไข

เยอรมนีแก้ไข

อิตาลีแก้ไข

ญี่ปุ่นแก้ไข

โปรตุเกสแก้ไข

รัสเซียแก้ไข

สหรัฐอเมริกาแก้ไข

สหประชาชาติแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข