ลาวในอารักขาของฝรั่งเศส

ลาวในอารักขาของฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Protectorat français du Laos) เป็นระยะเวลาช่วงที่ลาวเข้าเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสก่อนจะถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพอินโดจีนที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส จนกระทั่งกลายเป็นดินแดนที่ถูกญี่ปุ่นยึดครองระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพฝรั่งเศส และต่อสู้จนได้รับเอกราชในที่สุด[1][2]

อาณาจักรหลวงพระบาง
ພຣະຣາຊອານາຈັກຫລວງພະບາງ
Royaume de Luang Prabang
(พ.ศ. 2436–2488; พ.ศ. 2489–2490)

ราชอาณาจักรลาว
ພຣະຣາຊອານາຈັກລາວ
Royaume du Laos
(พ.ศ. 2488–2489; พ.ศ. 2490–2496)

พ.ศ. 2436–2488
พ.ศ. 2489–2496
ธงชาติลาวในอารักขาของฝรั่งเศส
ธงชาติ (พ.ศ. 2436–2496)
ตราประจำพระราชอาณาจักรของลาวในอารักขาของฝรั่งเศส
ตราประจำพระราชอาณาจักร
ที่ตั้งของลาวในอารักขาของฝรั่งเศส
สถานะรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส (พ.ศ. 2436–2442); ส่วนหนึ่งของสหภาพอินโดจีน (พ.ศ. 2442–2496)
เมืองหลวงเวียงจันทน์ (ทางการ)
หลวงพระบาง (ราชวงศ์)
ภาษาทั่วไปฝรั่งเศส (ทางการ), ลาว
ศาสนา
เถรวาท
โรมันคาทอลิก
การปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ภายใต้การบริหารอาณานิคม
(พ.ศ. 2436–2489)
รัฐเดี่ยว ระบบรัฐสภา
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
ภายในสหภาพฝรั่งเศส
(พ.ศ. 2490–2496)
พระมหากษัตริย์ลาว 
• พ.ศ. 2411–2438
พระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร
• พ.ศ. 2438–2447
พระเจ้าสักรินทรฤทธิ์
• พ.ศ. 2447–2496
พระเจ้าศรีสว่างวงศ์
ข้าหลวงใหญ่ 
• พ.ศ. 2437–2438 (คนแรก)
โอกุสต์ ปาวี[a]
• พ.ศ. 2497–2498 (คนสุดท้าย)
Michel Breal[b]
นายกรัฐมนตรี 
• พ.ศ. 2485–2488 (คนแรก)
เจ้าเพชรราช รัตนวงศา
• พ.ศ. 2494–2496 (คนสุดท้าย)
เจ้าสุวรรณภูมา
สภานิติบัญญัติNone (rule by decree)
(until 1947)
Parliament
(from 1947)
Royal Council
(from 1947)
National Assembly
(from 1947)
ยุคประวัติศาสตร์ยุคจักรวรรดินิยมใหม่
3 ตุลาคม พ.ศ. 2436
• ผนวกเข้ากับอินโดจีนฝรั่งเศส
19 เมษายน พ.ศ. 2442
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447
• รัฐหุ่นเชิดญี่ปุ่น
8 เมษายน พ.ศ. 2488
• รัฐบาลลาวอิสระ
12 ตุลาคม พ.ศ. 2488
• การกลับมาของฝรั่งเศส
24 เมษายน พ.ศ. 2489
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
• ได้รับเอกราช
22 ตุลาคม พ.ศ. 2496
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2497
สกุลเงินPiastre
ก่อนหน้า
ถัดไป
2436:
อาณาจักร
หลวงพระบาง
เมือง
พวน
2447:
อาณาจักร
จำปาศักดิ์
2450:
อาณาจักร
สยาม
2489:
ราชอาณาจักร
ลาว
2488:
ราชอาณาจักร
ลาว
2490:
ราชอาณาจักร
ลาว

รายพระนามพระมหากษัตริย์ลาวภายใต้การปกครองฝรั่งเศส (1893–1953)

แก้
อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง
ลำดับ รูป รายพระนาม ครองราชย์ สิ้นสุด หมายเหตุ
1   พระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร พ.ศ. 2415 พ.ศ. 2431 พระราชอนุชาในพระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ พระราชโอรสในเจ้ามันธาตุราช, เกิดเหตุโจรจีนฮ่อยกทัพปล้นสะดมตามหัวเมืองลาวต่างๆ เป็นเวลาหลายปี เมืองหลวงพระบางถูกเผาจากเหตุการณ์ครั้งนี้, รัชกาลที่ 5 ทรงให้ออกจากตำแหน่งเจ้านครหลวงพระบาง ฐานหย่อนสมรรถภาพ, ถึงแก่พิราลัยใน พ.ศ. 2438
2   พระเจ้าสักรินทรฤทธิ์ พ.ศ. 2432 พ.ศ. 2448 พระราชโอรสในพระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร สมัยนี้ดินแดนลาวตกเป็นของฝรั่งเศส
3   พระเจ้าศรีสว่างวงศ์ พ.ศ. 2447 พ.ศ. 2488 พระราชโอรสในพระเจ้าสักรินทรฤทธิ์ หลัง พ.ศ. 2488 ทรงเปลี่ยนพระราชฐานะเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรลาว
พระราชอาณาจักรลาว
(ພຣະຣາຊອານາຈັກລາວ)
ลำดับ รูป รายพระนาม ครองราชย์ สิ้นสุด หมายเหตุ
1   พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2502 ก่อนหน้านี้มีพระอิสริยยศเป็น พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง
 
การขยายตัวของอินโดจีนฝรั่งเศส

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. as Commissioner-General
  2. as Commissioner-General
  1. Carine Hahn, Le Laos, Karthala, 1999, pp. 69–72
  2. Martin Stuart-Fox, A History of Laos, Cambridge University Press, 1997, ISBN 0-521-59235-6, p. 30

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้