เจ้ามันธาตุราช (พ.ศ. 2315 - พ.ศ. 2380) เป็นเจ้าผู้ครองอาณาจักรหลวงพระบาง ลำดับที่ 8 (พ.ศ. 2359 - พ.ศ. 2378) พระราชโอรสในเจ้าอนุรุทธ

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า เจ้ามันธาตุราช ถัดไป
เจ้าอนุรุทธ   เจ้าผู้ครองอาณาจักรหลวงพระบาง
(พ.ศ. 2359 - พ.ศ. 2378)
  เจ้าสุกเสริม