สหพันธรัฐอาระเบียใต้

สหพันธรัฐอาระเบียใต้ (อังกฤษ: Federation of South Arabia; อาหรับ: اتحاد الجنوب العربي Ittihad Al-Janūb Al-‘Arabī) เป็นการรวมกลุ่มของรัฐที่อยู่ภายใต้การอารักขาของอังกฤษ ซึ่งต่อมาจะเป็นประเทศเยเมนใต้ ก่อตั้งเมื่อ 4 เมษายน พ.ศ. 2505 จากรัฐในอารักขาทั้งหมด 15 รัฐ ที่รวมตัวเป็น สหพันธรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใต้ ในวันที่ 18 มกราตม พ.ศ. 2506 ได้รวมอาณานิคมเอเดนเข้ามา[1] ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2507 รัฐสุลต่านเอาลากีบน ได้รวมเข้ามาด้วย สหพันธรัฐนี้ได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาเครือจักรภพอังกฤษใน พ.ศ. 2509 ที่จาเมกา ก่อนจะได้รับเอกราชพร้อมกับดินแดนในอารักขาอาระเบียใต้ ในนามประเทศ สาธารณรัฐประชาชนเยเมนใต้ เมื่อ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510

สหพันธรัฐอาระเบียใต้

اتحاد الجنوب العربي
พ.ศ. 2505–พ.ศ. 2510
ตำแหน่งของสหพันธรัฐอาระเบีย บน คาบสมุทรอาหรับ.
ตำแหน่งของสหพันธรัฐอาระเบีย
บน คาบสมุทรอาหรับ.
สถานะรัฐในอารักขาของอังกฤษ
เมืองหลวงเอเดน
ภาษาทั่วไปภาษาอาหรับ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอาระเบียใต้สมัยใหม่
ยุคประวัติศาสตร์สงครามเย็น
• ก่อตั้ง
4 เมษายน พ.ศ. 2505
• ได้รับเอกราช
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510
ก่อนหน้า
ถัดไป
อาณานิคมเอเดน
สหพันธรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใต้
รัฐสุลต่านเอาลากีบน
เยเมนใต้
แผนที่แสดงตั้งสหพันธรัฐอาระเบียใต้และดินแดนในอารักขาอาระเบียใต้

อ้างอิง แก้

  1. After Aden joined the federation, the federation was occasionally referred to as the "Colony of Aden".