หมู่เกาะคุก

หมู่เกาะคุก เป็นเขตปกครองตนเองของนิวซีแลนด์ ประกอบไปด้วยเกาะเล็ก ๆ 15 เกาะ ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด 240 ตาราง กิโลเมตร รายได้สำคัญของหมู่เกาะคุกมาจากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของประเทศ เนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังมีการส่งผลไม้ขายออกนอกประเทศอีกด้วย

หมู่เกาะคุก

Kūki 'Āirani (มาวรี)
Cook Islands (อังกฤษ)
ธงชาติของหมู่เกาะคุก
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของหมู่เกาะคุก
ตราแผ่นดิน
คำขวัญเต เอตัว เมา อี
ที่ตั้งของหมู่เกาะคุก
เมืองหลวง
และ ใหญ่สุด
อาวารัว
ภาษาราชการภาษาอังกฤษและภาษาเมารี
การปกครองเขตปกครองตนเองของนิวซีแลนด์
• ประมุข
สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2
• ผู้แทนประมุข
ทอม มาร์สเตอร์ส
• นายกรัฐมนตรี
เฮนรี ปูนา
ดินแดนปกครอง
ตนเองของนิวซีแลนด์
• 
(ยังไม่ได้ประกาศเอกราช)
พื้นที่
• รวม
240 ตารางกิโลเมตร (93 ตารางไมล์) (?)
0
ประชากร
• กรกฎาคม 2548 ประมาณ
21388
89 ต่อตารางกิโลเมตร (230.5 ต่อตารางไมล์) (?)
จีดีพี (อำนาจซื้อ)2544 (ประมาณ)
• รวม
$105 ล้าน (?)
$4900 (?)
HDI (2015)0.728
สูง
สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)
เขตเวลาUTC- 10
ขับรถด้านซ้ายมือ
รหัสโทรศัพท์682
โดเมนบนสุด.ck