รัฐสุลต่านซูลู หรือ รัฐสุลต่านซูลูดารุลอิสลาม (ยาวี: سلطنة سولو دار الإسلام) เป็นรัฐสุลต่านในประวัติศาสตร์ มีพื้นที่ครอบคลุมหมู่เกาะในทะเลซูลูทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ในปัจจุบัน รัฐสุลต่านซูลูก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1405 แต่นักประวัติศาสตร์มุสลิมหลายคนเชื่อว่าก่อตั้งก่อนหน้านั้น

รัฐสุลต่านซูลู ดาร์ อัล อิสลาม
سلطنة سولو دار الإسلام
รัฐสุลต่าน(จนถึงปี 1903), รัฐในอารักขาของสหรัฐอเมริกา

1405–1917
 

 

 


ธงชาติ

เมืองหลวง อัสตานาปูติห์
มาอิมบุง (พ.ศ. 2421)
ปาลาวัน (พ.ศ. 2436)[1]
ภาษา อาหรับ (ราชการ), เตาซูก, มลายู, บางุยงุย, บาเจา, บิซายา
ศาสนา อิสลาม
การปกครอง ราชาธิปไตย
สุลต่าน
 -  1450-1480 ชารีฟุล ฮาเชม ซัยยิด อาบู บักร์
 -  1884-1899 จามั อัลคีรัมที่ 1
ประวัติศาสตร์
 -  สถาปนา 1405 1405
 -  สหรัฐเข้ายึดครอง 1917 1917

ในช่วงที่รัฐขยายอาณาเขตได้กว้างไกลที่สุด ได้มีอาณาเขตทางตะวันออกไปถึงคาบสมุทรทางตะวันตกของเกาะมินดาเนา ทางตะวันตกและทางใต้กินพื้นที่ไปถึงรัฐซาบะฮ์ในปัจจุบัน และทางเหนือมีพื้นที่ไปถึงเกาะปาลาวัน

อ้างอิงแก้ไข