เกาะมินดาเนา

มินดาเนา (อังกฤษ: Mindanao) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 และตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศฟิลิปปินส์ มีลักษณะภูมิประเทศที่มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม ชายฝั่งเว้าแหว่ง มีอ่าวขนาดใหญ่และเล็กจำนวนมาก มีเทือกเขาซึ่งมียอดเขาหลายแห่งที่มีความสูงมากกว่า 1,500 เมตร ยอดสูงสุดชื่อ อาโป สูง 2,954 เมตร มีระบบแม่น้ำหลัก 2 ระบบ คือ ระบบแม่น้ำอากูซันทางตะวันออก และระบบแม่น้ำมินดาเนาทางใต้และกลาง ผลิตผลสำคัญ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวเจ้า มะพร้าว ไม้ซุง กาแฟ ป่านอะบากา

มินดาเนา
ภูมิศาสตร์
เกาะมินดาเนาตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์
เกาะมินดาเนา
ที่ตั้ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มเกาะ หมู่เกาะฟิลิปปิน
เกาะทั้งหมด 7,107
เกาะหลัก มินดาเนา, จังหวัดซูลู

อันดับขนาด 19th

จุดสูงสุด Mount Apo
การปกครอง
ฟิลิปปินส์ Philippines
ภูมิภาค คารากา, มินดาเนาเหนือ, Zamboanga Peninsula, เขตดาเวา, เขตปกครองตนเองของชาวมุสลิมในมินดาเนา (ARMM), SOCCSKSARGEN
เมืองใหญ่สุด ดาเวา (1,530,365)

ประชากรศาสตร์
จำนวนประชากร 21,582,540 (ในปี 2007)

ชนพื้นเมือง บาเจา, วิสายาน (ฮิลิไกย์โนน, ซีบัวโน, วาราย, คาราย-เอ, บูตัวนอน, ซูริเกานอน, ซานกิรีส), ลัมมัด (คามาโย, มาโนโบ, ทาสาเดย์, ทโบลิ), โมโร (มากวินดาเนา, มาราเนา), ละติโน แซมโบนเกวโน

ศาสนาอิสลามได้เผยแผ่เข้าไปในเกาะ ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 เฟอร์ดินานด์ มาเจลลัน ซึ่งเดินเรือให้แก่กษัตริย์สเปนได้เดินทางมาถึงเกาะนี้ ใน ค.ศ. 1521 ถึงแม้ว่าสเปนจะอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครอง แต่ก็ยังคงเป็นอิสระต่อการปกครองของสเปน เนื่องจากการต่อต้านจากประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม (โดยเฉพาะชนเผ่าโมโรส) ต่อมาได้รวมเข้าอยู่กับรัฐบาลของพลเรือนภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา