เซาเทิร์นโรดีเชีย

(เปลี่ยนทางจาก โรดีเซียใต้)

เซาเทิร์นโรดีเชีย (อังกฤษ: Southern Rhodesia) เป็นชื่อของอาณานิคมปกครองตนเองของอังกฤษ ตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำลิมโปโปกับสหภาพแอฟริกาใต้ พื้นที่ซึ่งเซาเทิร์นโรดีเชียครอบครองอยู่ถูกเรียกว่า "ซิมบับเว" มาตั้งแต่ พ.ศ. 2523 หลังการประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียวเมื่อ พ.ศ. 2508 ประเทศดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "โรดีเชีย" จนถึง พ.ศ. 2522 เมื่อโรดีเชียสถาปนาตนเองใหม่ภายใต้การถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์เป็นรัฐ "ซิมบับเวโรดีเชีย" ซึ่งไม่ได้รับการรับรอง ก่อนจะย้อนมาเป็นสถานะอาณานิคมโดยความตกลงแลงคัสเตอร์ในเดือนธันวาคม และกลายมาเป็นรัฐซิมบับเวซึ่งได้รับการรับรองในเดือนเมษายน พ.ศ. 2523 มีการใช้นโยบายการทำให้เป็นแอฟริกา (Africanization) ไม่นานหลังจากนั้น โดยมีเป้าหมายเพื่อแทนที่ร่องรอยของอังกฤษ โรดีเชีย และการปกครอง กฎหมาย ทรัพย์สิน และการตั้งชื่อแบบคนขาวในอดีต ด้วยทางเลือกซึ่งถูกมองว่าพื้นเมืองกว่า

เซาเทิร์นโรดีเชีย
อาณานิคมปกครองตนเองของอังกฤษ

 

 

ค.ศ. 1923–1965
ค.ศ. 1979–1980

 

 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน
เพลงชาติ
ก็อดเซฟเดอะควีน
ที่ตั้งของเซาเทิร์นโรดีเชียในภูมิภาคแอฟริกาใต้
เมืองหลวง ฮาราเร (ซอลส์บรี)
ภาษา
การปกครอง ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
ผู้สำเร็จราชการ
 -  1923–1928 เซอร์จอห์น รอเบิร์ต ชานเซลเลอร์
 -  1959–1969b เซอร์ฮัมฟรีย์ กิบส์
 -  1979–1980 ลอร์ดโซมส์
นายกรัฐมนตรี
 -  1923–1927 เซอร์ชาลส์ ค็อกลัน
 -  1933–1953 เซอร์กอดฟรีย์ ฮักกินส์
 -  1964–1979 เอียน สมิท
ประวัติศาสตร์
 -  บริษัทแอฟริกาใต้ของอังกฤษ ค.ศ. 1889
 -  อาณานิคมปกครองตนเอง 1 ตุลาคม 1923
 -  สหพันธรัฐ ค.ศ. 1953–1963
 -  การประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียว 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1965
 -  สถาปนาสาธารณรัฐ 3 มีนาคม ค.ศ. 1970
 -  ซิมบับเวโรดีเชีย 1 มิถุนายน ค.ศ. 1979
 -  ประกาศเอกราช 17 เมษายน ค.ศ. 1980
สกุลเงิน ปอนด์เซาเทิร์นโรดีเชีย
ปอนด์โรดีเชีย
ดอลลาร์โรดีเชีย
ก. Position not recognised by the Rhodesian government after 2 March 1970
ข. Position not recognised by Rhodesian Government after 11 November 1965

เชิงอรรถแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข