เอกราช คือ ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของชาติ

13 อาณานิคมของราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ทางชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาประกาศอิสรภาพ ในปีค.ศ. 1776

การประกาศเอกราช

แก้

บางครั้ง รัฐหนึ่งๆ ต้องการเอกราชจึงได้ประกาศเอกราช เช่น สกอตแลนด์ เป็นต้น โดยการลงคะแนนเสียง ถ้าชนะจะได้ประกาศเอกราช บางประเทศเมื่อเสร็จสิ้นจากสงครามก็ประกาศเอกราชทันที เช่น อินโดนิเซีย

ดูเพิ่ม

แก้