ประเทศเกาหลี

ภูมิภาคในเอเชียตะวันออก

ประเทศเกาหลี (เกาหลี: 한국 หรือ 조선 , ฮันกุก หรือ โชซ็อน) เป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออก

เกาหลี

ธงชาติประเทศเกาหลี
ที่ตั้งของประเทศเกาหลี
เมืองหลวง
ภาษาราชการเกาหลี
อักษรทางการโชซ็อนกึล/ฮันกึล
เดมะนิมชาวเกาหลี
รัฐบาล
คิม จ็อง-อึน
ยุน ซ็อก-ย็อล
Kim Tok-hun
ฮัน ด็อก-ซู
สภานิติบัญญัติสมัชชาประชาชนสูงสุด (เกาหลีเหนือ)
สมัชชาแห่งชาติ (เกาหลีใต้)
ก่อตั้ง
3 ตุลาคม 2333 ปีก่อนคริสตกาล (?)
194 ปีก่อนคริสตกาล
57 ปีก่อนคริสตกาล
ค.ศ. 668
ค.ศ. 918
17 กรกฎาคม ค.ศ. 1392
12 ตุลาคม ค.ศ. 1897
22 สิงหาคม ค.ศ. 1910
1 มีนาคม ค.ศ. 1919
11 เมษายน ค.ศ. 1919
2 กันยายน ค.ศ. 1945
15 สิงหาคม ค.ศ. 1948 (เกาหลีใต้)
9 กันยายน ค.ศ. 1948 (เกาหลีเหนือ)
25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 – 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1953
• ยอมรับทั้งสองเกาหลีเข้าไปในสหประชาชาติ
17 กันยายน ค.ศ. 1991
• ทั้งสองเกาหลีประกาศยุติความขัดแย้งภายในแล้วเดินทางไปสู่สมัยแห่งสันติภาพ ความรุ่งเรือง และความเป็นเอกภาพ
27 เมษายน ค.ศ. 2018
พื้นที่
• รวม
223,155 ตารางกิโลเมตร (86,161 ตารางไมล์)[1][2]
ประชากร
• 2017 ประมาณ
77 ล้าน
349.06 ต่อตารางกิโลเมตร (904.1 ต่อตารางไมล์)
เขตเวลาUTC+09 (เวลามาตรฐานเกาหลีและเวลาเปียงยาง)
ขับรถด้านขวา
รหัสโทรศัพท์+850 (เกาหลีเหนือ)
+82 (เกาหลีใต้)
โดเมนบนสุด

ประวัติศาสตร์ แก้

ประวัติศาสตร์เริ่มจากอาณาจักรโชซ็อนโบราณ สถาปนาขึ้นโดย "ทันกุน" ต่อมาสมัยสามอาณาจักรแห่งเกาหลี (โคกูรยอ, แพ็กเจ, และชิลลา) ถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นสหอาณาจักรชิลลา ซึ่งมีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง และต่อมา ค.ศ. 918 ได้สถาปนาอาณาจักรโครยอซึ่งเป็นชื่อของเกาหลี (Korea) และเมื่อราชวงศ์โชซ็อน (ราชวงศ์ลี) ครองอำนาจเปลี่ยนชื่ออาณาจักรใหม่ ชื่อ อาณาจักรโชซ็อนเมืองหลวงชื่อว่า ฮันยาง (โซล) มีลัทธิขงจื๊อ เป็นคติธรรมประจำชาติ และได้ประดิษฐ์อักษรเกาหลี ขึ้น

ใน ค.ศ. 1910 เกาหลีต้องอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นจนถึงปี 1945 ในปี 1948 ประเทศเกาหลีได้แบ่งเป็น 2 ประเทศ คือ เกาหลีใต้ และ เกาหลีเหนือ อย่างถาวร โดยประเทศเกาหลีใต้สถาปนาเป็นสาธารณรัฐเกาหลี ส่วนประเทศเกาหลีเหนือสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

ภูมิประเทศ แก้

คาบสมุทรเกาหลีทอดตัวไปทางทิศใต้ทางด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีความยาว 1,020 กิโลเมตร (612 ไมล์) และกว้าง 175 กิโลเมตร (105 ไมล์) ณ จุดที่แคบที่สุดของคาบสมุทร พื้นที่ร้อยละ 70 ของประเทศเป็นเทือกเขา จึงจัดเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแผ่นดินที่เป็นหินแกรนิตและหินปูนทำให้เกิดภูมิประเทศที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์ ประกอบด้วยเทือกเขาและหุบเขา เทือกเขา ตลอดชายฝั่งด้านตะวันออกสูงชันและทอดตัวลงสู่ทะเลตะวันออก ในขณะที่ชายฝั่งทางด้านใต้ และตะวันตก เทือกเขาค่อย ๆ ลาดลงต่ำสู่ที่ราบชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีโดยเฉพาะในด้านการผลิตข้าว คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ที่บริเวณเหนือเส้นขนานที่ 38 คือ ประเทศระบอบประชาธิปไตย สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางใต้ และประเทศระบอบคอมมิวนิสต์ เกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร

ประเทศเกาหลีใต้มีพื้นที่ 99,500 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 47.9 ล้านคน (ค.ศ. 2003) ประกอบด้วย 9 จังหวัด (โด) โซลเป็นเมืองหลวงของประเทศ และประกอบด้วยเมืองใหญ่ ๆ 6 เมือง คือปูซาน แทกู อินช็อน ควังจู แทจ็อน และอุลซัน รวมมีเมืองทั้งหมด 77 เมือง (ชี) 88 มณฑล (ตุน) ใน 9 จังหวัด

การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ แก้

การเมือง
หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2491 คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งเป็นสองส่วนโดยเส้นละติจูดที่ 38 องศาเหนือ (มักเรียกว่าเส้นขนาน 38) โดยสหภาพโซเวียตดูแลเกาหลีเหนือมีการปกครองระบอบสังคมนิยม ส่วนสหรัฐอเมริกาดูแลเกาหลีใต้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ศาสนา
ชาวเกาหลีเหนือนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 23.33, ศาสนาคริสต์ร้อยละ 57.05, ไม่นับถือศาสนาร้อยละ 15.22 และอื่น ๆ ร้อยละ 4.40 ส่วนชาวเกาหลีใต้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 26, ศาสนาคริสต์ร้อยละ 26, ไม่นับถือศาสนาร้อยละ 46 และอื่น ๆ ร้อยละ 2
เศรษฐกิจ
เปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม กำเนิดบริษัทชั้นนำเช่น บริษัท ซัมซุงอิเลคโทรนิคส์

จุดเปรียบเทียบสองประเทศในคาบสมุทรเกาหลี แก้

ประเทศ เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้
ธง    
ตรา    
เมืองหลวง เปียงยาง โซล
ภาษาทางการ เกาหลี
อักษรทางการ โชซ็อนกึล ฮันกึล
รัฐบาล ระบบพรรคเดียวแบบชูเช
เผด็จการครอบครัว
ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน
ระบบประธานาธิบดี
ผู้นำสูงสุด เลขาธิการ
พรรคแรงงานเกาหลี
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้
วันก่อตั้ง 9 กันยายน ค.ศ. 1948 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948
พื้นที่ 120,540 ตารางกิโลเมตร 100,210 ตารางกิโลเมตร
ประชากร (ประมาณ ค.ศ. 2014/2013) 24,851,627 50,219,669
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศโดยรวม (ประมาณ ค.ศ. 2011/2014)
40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 1.755 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศต่อหัว (ประมาณ ค.ศ. 2011/2014)
1,800 ดอลลาร์สหรัฐ 34,777 ดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงิน วอนประชาชนเกาหลี (สัญลักษณ์: ₩, ISO: KPW) วอนสาธารณรัฐเกาหลี (₩, KRW)
รหัสโทรศัพท์ +850 +82
โดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุด .kp .kr
ขับฝั่ง ขวา
บุคลากรทางทหารที่ยังใช้งาน 1,106,000 639,000
งบประมาณทางทหาร (ค.ศ. 2010/2012) 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. Castello-Cortes 1996, p. 413, North Korea.
 2. Castello-Cortes 1996, p. 498, South Korea.

ข้อมูล

 • Castello-Cortes, Ian, บ.ก. (1996), "North Korea", World Reference Atlas (2nd American ed.), New York: Dorling Kindersley, ISBN 978-0-7894-1085-6.
 • Cumings, Bruce (1997), Korea's Place in the Sun, Norton, ISBN 978-0-393-31681-0
 • Kim (1976), Women of Korea: A History from Ancient Times to 1945, et al., Ewha Women's University Press, ISBN 978-89-7300-116-3.
 • "History", Korea, Asian Info.
 • Top 500 list, CN: STJI, 2007, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 5 March 2010, สืบค้นเมื่อ 16 November 2007
 • "People", Facts, UMSL, 2005, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-07-22, สืบค้นเมื่อ 2021-08-18 {{citation}}: ระบุ |archivedate= และ |archive-date= มากกว่าหนึ่งรายการ (help); ระบุ |archiveurl= และ |archive-url= มากกว่าหนึ่งรายการ (help).
 • Hussain, Tariq (5 March 2007), "The Korea Herald" (PDF), The Korea Herald, Diamond dilemma, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 27 November 2007, สืบค้นเมื่อ 27 April 2008 {{citation}}: ระบุ |archivedate= และ |archive-date= มากกว่าหนึ่งรายการ (help); ระบุ |archiveurl= และ |archive-url= มากกว่าหนึ่งรายการ (help).
 • "Korea information", Korea Expat Community, WorknPlay, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-07-05, สืบค้นเมื่อ 2021-08-18 {{citation}}: ระบุ |archivedate= และ |archive-date= มากกว่าหนึ่งรายการ (help); ระบุ |archiveurl= และ |archive-url= มากกว่าหนึ่งรายการ (help).

อ่านเพิ่ม แก้

 • Chun, Tuk Chu. "Korea in the Pacific Community". Social Education 52 (March 1988), 182. EJ 368 177.
 • Cumings, Bruce. The Two Koreas. New York: Foreign Policy Association, 1984.
 • Oberdorfer, Don (2001). The Two Koreas: a Contemporary History. Basic Books. ISBN 978-0465051625. OCLC 47831650.
 • Focus on Asian Studies. Special Issue: "Korea: A Teacher's Guide". No. 1, Fall 1986.
 • Shin, Gi-Wook (1999), Robinson, Michael (บ.ก.), Colonial modernity in Korea, Cambridge, MA: Harvard University, Asia Center, ISBN 978-0-674-14255-8.
 • Hart, Dennis. From Tradition to Consumption: Construction of a Capitalist Culture in South Korea. Seoul: Jimoondang, 2003.
 • Jager, Sheila Miyoshi (2013). Brothers at War – The Unending Conflict in Korea. London: Profile Books. ISBN 978-1-84668-067-0.
 • Joe, W.J. & Choe, H.A. Traditional Korea: A Cultural History, Seoul: Hollym, 1997.
 • Joungwon, A.K. Divided Korea: The Politics of Development, Harvard University Press, 1975.
 • Lee Ki-baik. A New History of Korea. Cambridge: Harvard UP, 1984.
 • Lee Sang-sup. "The Arts and Literature of Korea". The Social Studies 79 (July–August 1988): 153–60. EJ 376 894.
 • Pratt, Keith L (2006). Everlasting Flower: A History of Korea. London: Reaktion. ISBN 9781861892737. OCLC 63137295.
 • Tae-Jin, Y. "The Illegality of the Forced Treaties Leading to Japan's Annexation of the Great Han Empire", In the Korean National Commission for UNESCO, Vol. 36, No. 4, 1996.
 • The Gloucestershire Regiment and The Battle of the Imjin River, Korean War, UK: Glosters, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 13 May 2008.
 • "How Does Korea Compare", OECD Health Data (PDF) (briefing note), Organisation For Economic Co-operation and Development, 2009.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

38°19′N 127°14′E / 38.317°N 127.233°E / 38.317; 127.233