ยุคอาณาจักรเหนือใต้ของเกาหลี

ยุคสมัยอาณาจักรเหนือใต้ (เกาหลี남북국 시대; ฮันจา南北國時代) เมื่อสิ้นสุดสมัย 3 อาณาจักรนั้น อาณาจักรชิลลาถือว่าเป็นผู้มีชัยเหนืออาณาจักรอื่นบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด ในทางประวัติศาสตร์ถือว่ายุคสมัยนี้ อาณาจักรชิลลาเป็นผู้รวบรวมแผ่นดินเกาหลีให้เป็นผืนเดียวกันได้เป็นครั้งแรกนับแต่ยุคสมัยดึกดำบรรพ์เป็นต้นมา จึงเรียกว่า ยุคชิลลารวมอาณาจักร ช่วงยุคสมัยนี้นับจากปีที่อาณาจักรโคกูรยอและอาณาจักรแพ็กเจล่มสลายลงไปใน พ.ศ. 1211 และสืบเนื่องไปจนถึง พ.ศ. 1478 แต่ที่จริงแล้ว อาณาจักรชิลลาไม่ได้ครอบครองดินแดนทั้งหมดไว้ ที่ครอบคลุมได้ทั้งหมดนั้นเพียงดินแดนทางตอนใต้เท่านั้น แม้แต่ดินแดนของโคกูรยอเดิม ชิลลาก็ได้มาเพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่เพียงที่ต้องยกคาบสมุทรเหลียวตงให้กับจีน แต่ดินแดนทางเหนือจรดไปถึงแมนจูเรียตกอยู่ในการควบคุมของอาณาจักรเกิดใหม่อีกอาณาจักรหนึ่ง ชื่อว่า อาณาจักรพัลแฮ หรือเรียกว่า ป๋อไห่ ในชื่อเรียกตามภาษาจีน ในยุคสมัยนี้ นักประวัติศาสตร์บางท่านจึงจัดว่าเป็นยุคอาณาจักรเหนือใต้ของเกาหลี

สองอาณาจักร

แก้
 
ยุคสมัยอาณาจักรเหนือใต้

ใน พ.ศ. 1271 อาณาจักรพัลแฮได้ส่งทูตไปเปิดสัมพันธ์กับญี่ปุ่นเพื่อหวังใช้ญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรในการข่มขู่ชิลลาที่คิดจะโจมตีพัลแฮ ซึ่งก็ได้ผล เพราะชิลลาไม่สามารถเข้าทำลายยึดครองพัลแฮได้แต่อย่างใด ทั้ง ๆ ที่มีความพยายาม กระทั่งสองอาณาจักรต้องจบสิ้นลงไปพร้อมกันในพุทธศตวรรษที่ 15

การล่มสลายของอาณาจักรพัลแฮเริ่มต้นขึ้นเมื่อเกิดสงครามครั้งใหญ่ระหว่างราชวงศ์เหลียว หรือพวกชนเผ่าคิตัน เข้าตีดินแดนของจีนสมัยปลายราชวงศ์ถัง ในพุทธศตวรรษที่ 15 อาณาจักรพัลแฮจึงต้องถูกตีไปด้วยเนื่องจากเป็นเขตอิทธิพลที่อยู่ใกล้ชิดติดกันระหว่างเขตดินแดนระหว่างจีนและคิตันในแมนจูเรีย ในพ.ศ. 1545 ราชวงศ์ถังถูกราชวงศ์เหลียวตีจนแตกออกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อย และพวกคิตันก็ทำสงครามต่อเนื่องจนกระทั่งได้ครอบครองดินแดนทางตอนเหนือของจีนส่วนใหญ่ การทำสงครามยึดครองครั้งนี้ อาณาจักรพัลแฮก็ถูกยึดครองไปด้วยเช่นกัน ราชวงศ์เหลียวเข้าตีพัลแฮจนแตกใน พ.ศ. 1469 นับเป็นการสิ้นสุดอาณาจักรพัลแฮ แม้ในภายหลังราชวงศ์เหลียวได้ตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้นแทน คือ อาณาจักรตงตาน เป็นอาณาจักรที่ก่อตั้งได้เพียง 10 ปี ใน พ.ศ. 1479 ราชวงศ์เหลียวก็ควบคุมอาณาจักรตงตานมาเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์เหลียว

ในช่วงที่อาณาจักรพัลแฮประสบสภาวะสงครามกับพวกคิตันจนกระทั่งแตกนั้น ทางอาณาจักรชิลลาเองก็เกิดความระส่ำระส่าจากภายในขึ้น มีการลอบปลงพระชนม์กษัตริย์หลายพระองค์เพื่อแย่งชิงอำนาจกัน จุดเริ่มต้นมาจากสมัยที่พระราชินีจินซอง ขึ้นปกครองแผ่นดินมีความอ่อนแอ พวกขุนนางจึงต่างพากันกอบโกยประโยชน์ส่วนตัว บ้านเมืองเต็มไปด้วยโจรผู้ร้ายปล้นชิง ความโกลาหลปั่นป่วนของชิลลาเช่นนี้ทำให้เกิดการแยกตัวออกมาตั้งรัฐอิสระระหว่างกลุ่มขุนนางกลุ่มต่างๆ กันขึ้นจนเกิดเป็นสงครามระหว่างกัน กระทั่งในที่สุด กลุ่มที่เข้มแข็งกว่าก็สามารถทำลายกลุ่มอื่นได้ ที่สุดอาณาจักรชิลลาก็ล่มสลายลงใน พ.ศ. 1478 กลุ่มที่ได้รับชัยชนะจึงเข้ายึดครองเขตอำนาจเดิมของอาณาจักรชิลลาทั้งหมด แล้วตั้งตนเป็นอาณาจักรใหม่บนคาบสมุทรเกาหลีขึ้น คือ ราชวงศ์โครยอ นับเป็นการสิ้นสุดยุคอาณาจักรเหนือใต้ครั้งแรกก่อนที่เกาหลีจะแบ่งออกเป็นอาณาจักรเหนือใต้ครั้งที่ 2 คือ เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในปัจจุบัน

พระมหากษัตริย์

แก้

อาณาจักรพัลแฮ (คริสต์ศักราช 698–926) เป็นอาณาจักรโบราณของเกาหลีที่สถาปนาหลังการล่มสลายของอาณาจักรโกคูรยอ กินพื้นที่ไปถึงตอนใต้ของแมนจูเรีย ดินแดนปรีมอร์สกี และตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลี.

# พระนาม ระยะเวลาที่ครองราชย์ ชื่อรัชสมัย (年號) พระปัจฉามรณนาม (諡號)
ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา ภาษาไทย ฮันกึล/ฮันจา
1 แด โจยอง 대조영
大祚榮
คริสต์ศักราช 698–719 ไม่มี ไม่มี พระเจ้าโก 고왕
高王
2 แด มูเย 대무예
大武藝
คริสต์ศักราช 719–737 อินอัน 인안
仁安
พระเจ้ามู 무왕
武王
3 แด ฮึมมู 대흠무
大欽茂
737–793 แดฮึง
บอรยอก
대흥 (大興)
보력 (寶曆)
พระเจ้ามุน 문왕
文王
4 แด วอนอี 대원의
大元義
คริสต์ศักราช 793–794 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
5 แด ฮวา ยอ 대화여
大華與
คริสต์ศักราช 794 จุงฮึง 중흥
中興
พระเจ้าซอง 성왕
成王
6 แดซุงริน 대숭린
大嵩璘
คริสต์ศักราช 794–808 จองรยอก 정력
正曆
กัง 강왕
康王
7 แดวอนยู 대원유
大元瑜
คริสต์ศักราช 808–812 ยองด็อก 영덕
永德
จอง 정왕
定王
8 แดออนอี 대언의
大言義
คริสต์ศักราช 812–817 จูจัก 주작
朱雀
ฮี 희왕
僖王
9 แดมย็องชุง 대명충
大明忠
คริสต์ศักราช 817–818 แทซี 태시
太始
กัน 간왕
簡王
10 แดอินซู 대인수
大仁秀
คริสต์ศักราช 818–830 กอนฮึง 건흥<br>建興 ซอน 선왕
宣王
11 แดอีจิน 대이진
大彝震
คริสต์ศักราช 830–857 ฮัมฮวา 함화
咸和
ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
12 แด กอนฮวัง 대건황
大虔晃
คริสต์ศักราช 857–871 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
13 แด ฮยอนซ็อก 대현석
大玄錫
คริสต์ศักราช 871–895 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ กยอง 경왕
景王
14 แด วีแฮ 대위해
大瑋瑎
คริสต์ศักราช 895–906 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
15 แด อินซอน 대인선
大諲譔
คริสต์ศักราช 906–926 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่มี ไม่มี

ดูเพิ่ม

แก้