ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
ผู้นำสูงสุดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Emblem of North Korea.svg
ตราแผ่นดิน
Kim Jong-Un Photorealistic-Sketch.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
คิม จ็อง-อึน

ตั้งแต่ 8 มกราคม พ.ศ. 2527
วาระผู้นำตลอดกาลแห่งเกาหลีเหนือ
ผู้ประเดิมตำแหน่งคิม อิล-ซ็อง

รายนามแก้ไข

รุ่นของผู้นำสูงสุดแก้ไข

ลำดับ ภาพ นาม เกิด เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นดำรงตำแหน่ง ถึงแก่อสัญกรรม พรรคการเมือง
1   คิม อิล-ซ็อง 15 เมษายน ค.ศ. 1912 28 ธันวาคม ค.ศ. 1972 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1994
(ดำรงตำแหน่ง 21 ปี 192 วัน)
(อายุ 82 ปี 84 วัน)
พรรคแรงงานแห่งเกาหลี
2   คิม จ็อง-อิล 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1941
หรือ
16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1942
8 กรกฎาคม ค.ศ. 1994 17 ธันวาคม ค.ศ. 2011
(ดำรงตำแหน่ง 17 ปี 162 วัน)
(อายุ 70 ปี 304 วัน)
พรรคแรงงานแห่งเกาหลี
3   คิม จ็อง-อึน 8 มกราคม ค.ศ. 1984 17 ธันวาคม ค.ศ. 2011 อยู่ในตำแหน่ง
(ดำรงตำแหน่ง 8 ปี 311 วัน+)
(อายุ 36 ปี 289 วัน+)
พรรคแรงงานแห่งเกาหลี

ผู้นำพรรคแรงงานแห่งเกาหลีแก้ไข

ลำดับ ภาพ นาม
(เกิด - ตาย)
เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นดำรงตำแหน่ง พรรคการเมือง
ประธานคณะกรรมการกลางพรรค
1   คิม ดู-บ็อง
(พ.ศ. 2432–พ.ศ. 2501)
28 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 มิถุนายน พ.ศ. 2492 พรรคแรงงานแห่งเกาหลี
2   คิม อิล-ซ็อง
(พ.ศ. 2455–พ.ศ. 2537)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2492 11 ตุลาคม พ.ศ. 2509 พรรคแรงงานแห่งเกาหลี
เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรค
(2)   คิม อิล-ซ็อง
(พ.ศ. 2455–พ.ศ. 2537)
11 ตุลาคม พ.ศ. 2509 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 พรรคแรงงานแห่งเกาหลี
เลขาธิการพรรค
3   คิม จ็อง-อิล
(พ.ศ. 2485–พ.ศ. 2554)
8 ตุลาคม พ.ศ. 2540 อยู่ในตำแหน่ง
(ดูคำอธิบายด้านล่าง)
พรรคแรงงานแห่งเกาหลี
เลขาธิการพรรคอันดับหนึ่ง
4   คิม จ็อง-อึน
(พ.ศ. 2527—)
11 เมษายน พ.ศ. 2555 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 พรรคแรงงานแห่งเกาหลี
ประธานพรรค
(4)   คิม จ็อง-อึน
(พ.ศ. 2527—)
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ยังอยู่ในตำแหน่ง พรรคแรงงานแห่งเกาหลี

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข