รายชื่อนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้)

ด้านล่างนี้เป็นรายชื่อนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ ตั้งแต่ยุคสาธารณรัฐเกาหลีที่หนึ่งจนถึงปัจจุบัน

รายชื่อนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ แก้

# รูปภาพ ชื่อ
(เกิด–เสียชีวิต)
เริ่ม สิ้นสุด ระยะเวลา พรรค ประธานาธิบดี
1   อี บ็อม-ซ็อก 31 กรกฎาคม 1948 21 เมษายน 1950 1 ปี 264 วัน ไม่สังกัดพรรค  

อี ซึง-มัน
  ชิน ซ็อง-โม

(รักษาการนายกรัฐมนตรี)

21 เมษายน 1950 23 พฤศจิกายน 1950 0 ปี 216 วัน ไม่สังกัดพรรค
2   ชัง มย็อน 23 พฤศจิกายน 1950 24 เมษายน 1952 1 ปี 153 วัน Liberal
  อี ยุน-ย็อง

(รักษาการนายกรัฐมนตรี)

24 เมษายน 1952 6 พฤษภาคม 1952 0 ปี 12 วัน Liberal
3   ชัง แท็ก-ซัง 6 พฤษภาคม 1952 6 ตุลาคม 1952 0 ปี 153 วัน Liberal
4   แพ็ก ดู-จิน 6 ตุลาคม 1952 17 มิถุนายน 1954 1 ปี 254 วัน Liberal
5   พย็อน ย็อง-แท 27 มิถุนายน 1954 28 พฤศจิกายน 1954 0 ปี 154 วัน Liberal
ยกเลิก 1954–1960 5 ปี 151 วัน
6   ฮอ จ็อง 27 เมษายน 1960 18 สิงหาคม 1960 0 ปี 113 วัน ประชาธิปไตย  

ยุน โบ-ซ็อน
(2)   ชัง มย็อน 18 สิงหาคม 1960 18 พฤษภาคม 1961 0 ปี 273 วัน ประชาธิปไตย
หัวหน้าคณะมนตรีแห่งสภาสูงสุดสำหรับการสร้างชาติใหม่ (1961–1963)
  ชัง โด-ย็อง 21 พฤษภาคม 1961 3 กรกฎาคม 1961 0 ปี 43 วัน ทหาร
  ซง โย-ชัน 3 กรกฎาคม 1961 16 มิถุนายน 1962 0 ปี 348 วัน ทหาร
  พัก ช็อง-ฮี 16 มิถุนายน 1962 10 กรกฎาคม 1962 0 ปี 24 วัน ทหาร  

พัก ช็อง-ฮี
(รักษาการ)
  คิม ฮย็อน-ช็อล 10 กรกฎาคม 1962 17 ธันวาคม 1963 1 ปี 160 วัน ไม่สังกัดพรรค
7   ชเว ดู-ซ็อน 17 ธันวาคม 1963 10 พฤษภาคม 1964 0 ปี 145 วัน ไม่สังกัดพรรค  

พัก ช็อง-ฮี
8   ช็อง อิล-กว็อน 10 พฤษภาคม 1964 20 ธันวาคม 1970 6 ปี 224 วัน ไม่สังกัดพรรค
(4)   แพ็ก ดู-จิน

20 ธันวาคม 1970 4 มิถุนายน 1971 0 ปี 166 วัน ประชาธิปไตยสาธารณรัฐ
9   คิม จง-พิล 4 มิถุนายน 1971 19 ธันวาคม 1975 4 ปี 198 วัน ประชาธิปไตยสาธารณรัฐ
10   ชเว กยู-ฮา
19 ธันวาคม 1975 12 ธันวาคม 1979 3 ปี 358 วัน ประชาธิปไตยสาธารณรัฐ  

พัก ช็อง-ฮี
11   ชิน ฮย็อน-กวัก 12 ธันวาคม 1979 22 พฤษภาคม 1980 0 ปี 162 วัน ประชาธิปไตยสาธารณรัฐ  

ชเว กยู-ฮา
  พัก ชุง-ฮุน

(รักษาการนายกรัฐมนตรี)

22 พฤษภาคม 1980 2 กันยายน 1980 0 ปี 103 วัน ทหาร
12   นัม ด็อก-อู 2 กันยายน 1980 4 มกราคม 1982 1 ปี 124 วัน ประชาธรรม  

ช็อน ดู-ฮวัน
13   ยู ชัง-ซุน 4 มกราคม 1982 24 มิถุนายน 1982 0 ปี 171 วัน ประชาธรรม  

ช็อน ดู-ฮวัน
14   คิม ซัง-ฮย็อบ 24 มิถุนายน 1982 14 ตุลาคม 1983 1 ปี 112 วัน ประชาธรรม
15   ชิน อึย-จง 15 ตุลาคม 1983 11 พฤศจิกายน 1984 1 ปี 27 วัน ประชาธรรม
  ชิน บย็อง-ฮย็อน

(รักษาการนายกรัฐมนตรี)

11 พฤศจิกายน 1984 18 กุมภาพันธ์ 1985 0 ปี 99 วัน ประชาธรรม
16   โน ชิน-ย็อง 18 กุมภาพันธ์ 1985 26 พฤษภาคม 1987 2 ปี 97 วัน ประชาธรรม
  อี ฮัน-กี

(รักษาการนายกรัฐมนตรี)

26 พฤษภาคม 1987 14 กรกฎาคม 1987 0 ปี 49 วัน ประชาธรรม
17   คิม จ็อง-รย็อล 14 กรกฎาคม 1987 25 กุมภาพันธ์ 1988 0 ปี 226 วัน ไม่สังกัดพรรค
18   อี ฮย็อน-แจ 25 กุมภาพันธ์ 1988 5 ธันวาคม 1988 0 ปี 284 วัน ไม่สังกัดพรรค  

โน แท-อู
19   คัง ย็อง-ฮุน 5 ธันวาคม 1988 27 ธันวาคม 1990 2 ปี 22 วัน ประชาธรรม
ประชาธิปไตยเสรีนิยม
20   โน แจ-บง 27 ธันวาคม 1990 24 พฤษภาคม 1991 0 ปี 148 วัน ประชาธิปไตยเสรีนิยม
21   ช็อง ว็อน-ชิก 24 พฤษภาคม 1991 8 ตุลาคม 1992 1 ปี 137 วัน ไม่สังกัดพรรค
22   ฮย็อน ซึง-จง 8 ตุลาคม 1992 25 กุมภาพันธ์ 1993 0 ปี 140 วัน ไม่สังกัดพรรค
23   ฮวัง อิน-ซ็อง 25 กุมภาพันธ์ 1993 17 ธันวาคม 1993 0 ปี 295 วัน ประชาธิปไตยเสรีนิยม  

คิม ย็อง-ซัม
24   อี ฮเว-ชัง 17 ธันวาคม 1993 22 เมษายน 1994 0 ปี 126 วัน ประชาธิปไตยเสรีนิยม
25   อี ย็อง-ด็อก 22 เมษายน 1994 17 ธันวาคม 1994 0 ปี 239 วัน ประชาธิปไตยเสรีนิยม
26   อี ฮง-กู 17 ธันวาคม 1994 18 ธันวาคม 1995 1 ปี 1 วัน ประชาธิปไตยเสรีนิยม
27   อี ซู-ซ็อง 18 ธันวาคม 1995 4 มีนาคม 1997 1 ปี 76 วัน New Korea
28   โค ก็อน 4 มีนาคม 1997 3 มีนาคม 1998 0 ปี 364 วัน ไม่สังกัดพรรค
(9)   คิม จง-พิล 3 มีนาคม 1998 13 มกราคม 2000 1 ปี 316 วัน สหประชาธิปไตยเสรี  

คิม แด-จุง
29 พัก แท-จุน 13 มกราคม 2000 19 พฤษภาคม 2000 0 ปี 127 วัน สหประชาธิปไตยเสรี
30   อี ฮ็อน-แจ

(รักษาการนายกรัฐมนตรี)

19 พฤษภาคม 2000 22 พฤษภาคม 2000 0 ปี 3 วัน ไม่สังกัดพรรค
อี ฮัน-ดง 22 พฤษภาคม 2000 11 กรกฎาคม 2002 2 ปี 50 วัน สหประชาธิปไตยเสรี
  ชัง ซัง

(รักษาการนายกรัฐมนตรี)

11 กรกฎาคม 2002 31 กรกฎาคม 2002 0 ปี 20 วัน ไม่สังกัดพรรค
  ช็อน ยุน-ช็อล

(รักษาการนายกรัฐมนตรี)

31 กรกฎาคม 2002 9 สิงหาคม 2002 0 ปี 9 วัน ไม่สังกัดพรรค
  ชัง แด-ฮวัน

(รักษาการนายกรัฐมนตรี)

9 สิงหาคม 2002 10 กันยายน 2002 0 ปี 32 วัน ไม่สังกัดพรรค
31   คิม ซ็อก-ซู 10 กันยายน 2002 26 กุมภาพันธ์ 2003 0 ปี 169 วัน ไม่สังกัดพรรค
(28)   โค ก็อน 26 กุมภาพันธ์ 2003 25 พฤษภาคม 2004 1 ปี 89 วัน สหัสประชาธิปไตย  

โน มู-ฮย็อน
  อี ฮย็อน-แจ

(รักษาการนายกรัฐมนตรี)

25 พฤษภาคม 2004 30 มิถุนายน 2004 0 ปี 36 วัน ไม่สังกัดพรรค
32   อี แฮ-ชัน 30 มิถุนายน 2004 14 มีนาคม 2006 1 ปี 257 วัน ยูริ
  ฮัน ด็อก-ซู

(รักษาการนายกรัฐมนตรี)

14 มีนาคม 2006 20 เมษายน 2006 0 ปี 37 วัน ไม่สังกัดพรรค
33   ฮัน มย็อง-ซุก 20 เมษายน 2006 7 มีนาคม 2007 0 ปี 321 วัน ยูริ
  คว็อน โอ-กยู

(รักษาการนายกรัฐมนตรี)

7 มีนาคม 2007 2 เมษายน 2007 0 ปี 26 วัน ไม่สังกัดพรรค
34   ฮัน ด็อก-ซู
2 เมษายน 2007 29 กุมภาพันธ์ 2008 0 ปี 333 วัน ไม่สังกัดพรรค
35   ฮัน ซึง-ซู 29 กุมภาพันธ์ 2008 28 กันยายน 2009 1 ปี 211 วัน ชาติใหญ่  

อี มย็อง-บัก
36   ช็อง อุนชัน 28 กันยายน 2009 11 สิงหาคม 2010 0 ปี 317 วัน ชาติใหญ่
  ยุน จึง-ฮย็อน

(รักษาการนายกรัฐมนตรี)

11 สิงหาคม 2010 1 ตุลาคม 2010 0 ปี 51 วัน ไม่สังกัดพรรค
37   คิม ฮวัง-ชิก 1 ตุลาคม 2010 26 กุมภาพันธ์ 2013 2 ปี 148 วัน ไม่สังกัดพรรค
38   ช็อง ฮง-ว็อน 26 กุมภาพันธ์ 2013 16 กุมภาพันธ์ 2015 1 ปี 355 วัน แซนูรี  

พัก กึน-ฮเย
39   อี วันกู 16 กุมภาพันธ์ 2015 27 เมษายน 2015 0 ปี 70 วัน แซนูรี
  ชเว คย็อง-ฮวัน

(รักษาการนายกรัฐมนตรี)

27 เมษายน 2015 18 มิถุนายน 2015 0 ปี 52 วัน แซนูรี
40   ฮวัง กโย-อัน 18 มิถุนายน 2015 11 พฤษภาคม 2017 1 ปี 327 วัน ไม่สังกัดพรรค
 

ฮวัง กโย-อัน
(รักษาการ)
  ยู อิล-โฮ

(รักษาการนายกรัฐมนตรี)

11 พฤษภาคม 2017 31 พฤษภาคม 2017 0 ปี 20 วัน เสรีนิยมเกาหลี  

มุน แจ-อิน
41   อี นัก-ย็อน 31 พฤษภาคม 2017 14 มกราคม 2020 2 ปี 228 วัน ประชาธิปไตย
42   ช็อง เซ-กยุน 14 มกราคม 2020 16 เมษายน 2021 1 ปี 92 วัน ประชาธิปไตย
  ฮง นัม-คี
(รักษาการนายกรัฐมนตรี)
16 เมษายน 2021 13 พฤษภาคม 2021 0 ปี 27 วัน เสรีนิยมเกาหลี
43   คิม บู-คยุม 14 พฤษภาคม 2021 12 พฤษภาคม 2022 0 ปี 363 วัน ประชาธิปไตย
  ชู คยอง-โฮ
추경호
秋慶鎬

(เกิด 1960)
รักษาการ
12 พฤษภาคม 2022 20 พฤษภาคม 2022 0 ปี 8 วัน พลังประชาชน  
ยุน ซ็อก-ย็อล
(34)   ฮัน ด็อก-ซู
한덕수
韓悳洙

(เกิด 1949)
21 พฤษภาคม 2022 ปัจจุบัน 2 ปี 7 วัน อิสระ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้