สาธารณรัฐเกาหลีที่หนึ่ง

สาธารณรัฐเกาหลีที่หนึ่ง (เกาหลี제1공화국; อาร์อาร์Jeil Gonghwaguk; แปล "first republic") เป็นรัฐบาลของเกาหลีใต้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1948 ถึง เมษายน ค.ศ. 1960

สาธารณรัฐเกาหลี

대한민국
大韓民國
1948–1960
เพลงชาติ애국가
"แอกุกกา" (1948)

"แอกุกกา" (1948–1960)
แผนที่เกาหลีใต้ หลังปี ค.ศ. 1953; ได้เอ่ยอ้างแต่ดินแดนเกาหลีใต้ที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมที่ไม่ปรากฏ
แผนที่เกาหลีใต้ หลังปี ค.ศ. 1953; ได้เอ่ยอ้างแต่ดินแดนเกาหลีใต้ที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมที่ไม่ปรากฏ
เมืองหลวงโซล (1948-1950, 1952-1960)
ปูซาน (1950-1952)
ภาษาทั่วไปKorean
ศาสนา
Christianity, Confucianism, Buddhism, Korean Shamanism, Cheondoism
การปกครองสาธารณรัฐแบบประธานาธิบดีทางลัทธิอำนาจนิยมแบบเดี่ยว
ประธานาธิบดี 
• 1948-1960
อี ซึง-มัน
รองประธานาธิบดี 
• 1948–1951
Yi Si-yeong
• 1951–1952
Kim Seong-su
• 1952–1956
Ham Tae-young
• 1956–1960
Jang Myeon
สภานิติบัญญัติสมัชชาแห่งชาติ
ยุคประวัติศาสตร์สงครามเย็น
• การสถาปนาสาธารณรัฐเกาหลี
15 สิงหาคม 1948
25 มิถุนายน 1950 - 27 กรกฎาคม 1953
19 เมษายน 1960
สกุลเงินวอน (1945–1953)
ฮวาน (1953–1962)
รหัส ISO 3166KR
ก่อนหน้า
ถัดไป
รัฐบาลชั่วคราวแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
รัฐบาลทหารของกองทัพสหรัฐในเกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลีที่สอง
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของNorth Korea
South Korea
As Korean Republic
ตราของสาธารณรัฐเกาหลีที่หนึ่ง


สาธารณรัฐเกาหลีที่หนึ่ง
ประธานาธิบดีซึงมัน รีได้มอบเหรียญแก่พลเรือเอกของกองทัพเรือสหรัฐ
ชื่อเกาหลี
ฮันกึล
제1공화국
ฮันจา
第一共和國
อาร์อาร์Jeil Gonghwaguk
เอ็มอาร์Cheil Konghwaguk

สาธารณรัฐเกาหลีที่หนึ่งได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1948 ภายหลังจากการถ่ายโอนอำนาจจากรัฐบาลทหารของกองทัพสหรัฐที่ปกครองเกาหลีใต้ซึ่งนับตั้งแต่การปกครองของญี่ปุ่นได้สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1945 ได้กลายมาเป็นรัฐบาลสาธารณรัฐทุนนิยมอิสระแห่งแรกในเกาหลี ซึงมัน รีได้กลายเป็นประธานาธิบดีเกาหลีคนแรกภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1948 และสมัชชาแห่งชาติในกรุงโซลได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของเกาหลีใต้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อก่อตั้งรัฐบาลของระบอบประชาธิปไตยอันมีประธานาธิบดีเป็นประมุข สาธารณรัฐเกาหลีที่หนึ่งได้เอ่ยอ้างอำนาจอธิปไตยเหนือคาบสมุทรเกาหลีทั่งหมด แต่มีเพียงที่ถือครองอำนาจในทางใต้ของเส้นขนาน (ละติจูด,เส้นรุ้ง) ที่ 38 องศาจนกระทั่งสงครามเกาหลีสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1953 เมื่อชายแดนได้ถูกปรับเปลี่ยน สาธารณรัฐเกาหลีที่หนึ่งได้มีลักษณะเป็นระบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จและการคอร์รับชั่นของนายรี การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จำกัด การต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างเข้มข้น และในช่วงปลายปี ค.ศ. 1950 ความไม่มั่นคงทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นและสาธารณชนได้ออกมาต่อต้านนายรี การปฏิวัติเดือนเมษายน ค.ศ. 1960 นำไปสู่การลาออกของนายรีและเปลี่ยงแปลงมาเป็นสาธารณรัฐที่สองของเกาหลีใต้

อ้างอิง

แก้