สาธารณรัฐเกาหลีที่สอง

สาธารณรัฐเกาหลีที่สอง เป็นรัฐบาลของเกาหลีใต้ ตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ. 1960 ถึง พฤษภาคม ค.ศ. 1961

สาธารณรัฐเกาหลี

대한민국
大韓民國
1960–1961
ที่ตั้งของเกาหลีใต้
เมืองหลวงโซล
ภาษาทั่วไปเกาหลี
การปกครองสาธารณรัฐระบบรัฐสภา
ประธานาธิบดี 
• 1960–1961
ยุน โบ-ซ็อน
นายกรัฐมนตรี 
• 1960
Heo Jeong
• 1960–1961
Chang Myon
สภานิติบัญญัติสมัชชาแห่งชาติ
ยุคประวัติศาสตร์สงครามเย็น
• ก่อตั้ง
19 เมษายน 1960
16 พฤษภาคม 1961
สกุลเงินฮวาน (1953–1962)
รหัส ISO 3166KR
ก่อนหน้า
ถัดไป
สาธารณรัฐเกาหลีที่หนึ่ง
สภาสูงสุดสำหรับการสร้างชาติใหม่
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเกาหลีใต้

สาธารณรัฐเกาหลีที่สองได้ถูกก่อตั้งขึ้นในช่วงการปฏิวัติเดือนเมษายนที่ประชาชนได้ร่วมกันประท้วงครั้งใหญ่ต่อประธานาธิบดีซึงมัน รี ได้รับช่วงต่อจากสาธารณรัฐที่หนึ่งและก่อตั้งรัฐบาลแบบระบบรัฐสภาภายใต้การนำโดยประธานาธิบดียุน โบ-ซ็อน และนายกรัฐมนตรี ชัง มย็อน สาธารณรัฐเกาหลีที่สองได้ยุติการปราบปราบการประท้วงของนายรีแต่ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจจึงทำให้เกิดความไม่มั่นคง สาธารณรัฐเกาหลีที่สองได้ถูกโค่นล้มในการก่อรัฐประหารวันที่ 16 พฤษภาคมในช่วงหลัง 7 เดือน และถูกแทนที่ด้วยรัฐบาลทหารภายใต้อำนาจ​โดยสภาสูงสุดสำหรับการสร้างชาติใหม่ (Supreme Council for National Reconstruction) ที่นำโดยประธาน พัก ช็อง-ฮี

สาธารณรัฐเกาหลีที่สองที่ดำรงอยู่ในระยะเวลาอันสั้นเป็นรัฐบาลเดียวที่อยู่ภายใต้ระบบรัฐสภาในประวัติศาสตร์เกาหลี

อ้างอิง

แก้