สมัชชาแห่งชาติ (เกาหลีใต้)

สมัชชาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (อังกฤษ: National Assembly of the Republic of Korea) คือสภานิติบัญญัติระบบสภาเดี่ยวของสาธารณรัฐเกาหลี[1] สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งทุก 4 ปี โดยครั้งล่าสุดเมื่อ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 300 คน โดยใช้ระบบคู่ขนาน โดยมีสมาชิก 253 คนมาจากแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และอีก 47 คนจากระบบสัดส่วน (30 ที่นั่งในระบบสัดส่วนนั้นใช้ระบบสมาชิกเพิ่มเติม และอีก 17 ที่นั่งจากบัญชีรายชื่อ)

สมัชชาแห่งชาติ
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี

대한민국 국회
大韓民國 國會
ชุดที่ 21
Emblem of the National Assembly of Korea.svg
ประเภท
ประเภท
ผู้บริหาร
ประธานสภา
พัก บย็อง-ซ็อก
ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2020
รองประธาน
คิม ซัง-ฮี, Democratic Party of Korea
ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2020
โครงสร้าง
สมาชิก300 ที่นั่ง
21st Assembly of the ROK.svg
กลุ่มการเมือง
ฝ่ายรัฐบาล (166)

ฝ่ายสนับสนุน (3)

ฝ่ายค้าน (30)

การเลือกตั้ง
ระบบคู่ขนาน
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
15 เมษายน ค.ศ. 2020
ที่ประชุม
National_Assembly_Building_of_the_Republic_of_Korea.png
ที่ทำการสมัชชาแห่งชาติ
เกาหลีใต้ กรุงโซล
37°31′55.21″N 126°54′50.66″E / 37.5320028°N 126.9140722°E / 37.5320028; 126.9140722
เว็บไซต์
korea.assembly.go.kr

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้สมัชชาแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยจำนวน 200 คน โดยใน ค.ศ. 1990 มีสมาชิกรวม 299 คน โดย 224 คน มาจากแบบแบ่งเขต เขตละหนึ่งคน จำนวนที่เหลืออีก 75 คนมาจากบัญชีรายชื่อ ตามกฎหมายเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ สมัชชาแห่งชาติมีวาระทุก 4 ปี ในการเปลี่ยนผ่านระหว่างยุคสาธารณรัฐที่สี่และห้า (ช่วง ค.ศ. 1972–1980 และ ค.ศ. 1980–1987 ตามลำดับ) ที่มีความเป็นเผด็จการมากนั้นต่อมาในสาธารณรัฐที่หกสมัชชาแห่งชาติไม่สามารถถูกยุบสภาได้โดยประธานาธิบดี

ในขั้นตอนนิติบัญญัตินั้น การเสนอร่างกฎหมายจะกระทำได้โดยเสนอต่อประธานสภาโดยจะต้องมีสมาชิกสนับสนุนจำนวนอย่างน้อยสิบคน และเมื่อรับหลักการแล้วจะผ่านเข้าสู่คณะกรรมาธิการเพื่อกลั่นกรองข้อกฎหมายและรายละเอียดต่าง ๆ แล้วจึงผ่านให้สมัชชาแห่งชาติลงมติรับรองได้[2]

หมายเหตุแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Article 21, Clause 1 of the Election Law
  2. Park 2010, p. 27.