อีสเตอร์

(เปลี่ยนทางจาก วันอีสเตอร์)
บทความนี้เกี่ยวกับวันสำคัญทางคริสต์ศาสนา สำหรับชื่อเกาะ ดูที่ เกาะอีสเตอร์

อีสเตอร์ หรือ วันพระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์[1] (อังกฤษ: Easter; อังกฤษเก่า: Ēostre หรือ อังกฤษ: Pasch[2][3], Pascha[4]; ละติน: Pascha ปัสคา; กรีก: Πάσχα, Paskha; แอราเมอิก: פַּסחא Pasḥa; มาจาก ฮีบรู: פֶּסַח Pesaḥ) คริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทยเรียกว่า วันสมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญมากที่สุดในศาสนาคริสต์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการคืนพระชนม์ของพระเยซูหลังจากที่ทรงถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์ไปแล้วสามวัน โดยวันที่จะเปลี่ยนไปในแต่ละปีแต่กำหนดให้ทุกปีต้องจัดขึ้นในวันอาทิตย์ (เพราะเป็นวันที่ทรงกลับคืนพระชนม์ตามพระคัมภีร์) เรียก วันอีสเตอร์

อีสเตอร์
อีสเตอร์
ภาพพระคริสต์ได้ทำลายประตูนรกและนำอาดัมกับเอวาออกจากสุสาน พระคริสต์ถูกขนาบข้างด้วยนักบุญ และซาตาน ซึ่งถูกวาดเป็นชายแก่ กำลังถูกล่ามโซ่
ประเภทคริสต์, วัฒนธรรม
ความสำคัญฉลองวันที่พระเยซูฟื้นคืนชีพ
วันที่ใช้วิธีคำนวณแบบComputus
วันที่ในปี 2022
วันที่ในปี 2023
วันที่ในปี 2024
การเฉลิมฉลองChurch services, เลี้ยงอาหารแก่ครอบครัว, ตกแต่งไข่อีสเตอร์ และให้ของขวัญ
การถือปฏิบัติPrayer, all-night vigil, sunrise service
ส่วนเกี่ยวข้องปัสคา Septuagesima, Sexagesima, Quinquagesima, วันอังคารสารภาพบาป, วันพุธรับเถ้า, Clean Monday, เทศกาลมหาพรต, Great Lent, วันอาทิตย์ใบลาน, สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์, Maundy Thursday, วันศุกร์ประเสริฐ และวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมาก่อนวันอีสเตอร์; และThomas Sunday, พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์, เทศกาลเพนเทคอสต์, Trinity Sunday และCorpus Christi ก็ตามมาอีกเช่นกัน

นางมารีย์ชาวมักดาลากับพระเยซูที่ฟื้นคีนพระชนม์แล้ว

นอกจากนี้วันอีสเตอร์ถือเป็นวันสิ้นสุดเทศกาลมหาพรตซึ่งเป็นช่วงเวลา 40 วันที่คริสต์ศาสนิกชนถือศีลอดและสวดภาวนาเป็นพิเศษ สัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลมหาพรตเรียกว่าสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วันศุกร์ของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เรียกวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (หรือที่ชาวโปรเตสแตนต์เรียกวันศุกร์ประเสริฐ) เป็นวันที่พระเยซูโดนตรึงกางเขน หลังจากวันอีสเตอร์เป็นเทศกาลปัสกา (Eastertide) 50 วัน และจบเทศกาลในวันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า

ประเพณีในการเฉลิมฉลองแตกต่างกันทั่วโลก แต่การตกแต่งไข่อีสเตอร์และกิจกรรมค้นหาไข่เป็นที่นิยมกันมากที่สุดในหมู่เด็ก ๆ

วันที่แก้ไข

ทางตะวันตกกับตะวันออกกำหนดวันอีสเตอร์ที่ต่างกัน ซึ่งเปลี่ยนไปทุกปีด้วย ดังนี้

The World Council of Churches (WCC) แสดงตารางวันที่ดังนี้:

Table of dates of Easter 2001–2021
(In Gregorian dates)
Year Spring
Full Moon
Astronomical
Easter
Gregorian
Easter
Julian
Easter
Jewish
Passover
2001 8 เมษายน 15 เมษายน 15 เมษายน 15 เมษายน 8 เมษายน
2002 28 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 5 พฤษภาคม 28 มีนาคม
2003 16 เมษายน 20 เมษายน 20 เมษายน 27 เมษายน 17 เมษายน
2004 5 เมษายน 11 เมษายน 11 เมษายน 11 เมษายน 6 เมษายน
2005 25 มีนาคม 27 มีนาคม 27 มีนาคม 1 พฤษภาคม 24 เมษายน
2006 13 เมษายน 16 เมษายน 16 เมษายน 23 เมษายน 13 เมษายน
2007 2 เมษายน 8 เมษายน 8 เมษายน 8 เมษายน 3 เมษายน
2008 21 มีนาคม 23 มีนาคม 23 มีนาคม 27 เมษายน 20 เมษายน
2009 9 เมษายน 12 เมษายน 12 เมษายน 19 เมษายน 9 เมษายน
2010 30 มีนาคม 4 เมษายน 4 เมษายน 4 เมษายน 30 มีนาคม
2011 18 เมษายน 24 เมษายน 24 เมษายน 24 เมษายน 19 เมษายน
2012 6 เมษายน 8 เมษายน 8 เมษายน 15 เมษายน 7 เมษายน
2013 27 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 5 พฤษภาคม 26 มีนาคม
2014 15 เมษายน 20 เมษายน 20 เมษายน 20 เมษายน 15 เมษายน
2015 4 เมษายน 5 เมษายน 5 เมษายน 12 เมษายน 4 เมษายน
2016 23 มีนาคม 27 มีนาคม 27 มีนาคม 1 พฤษภาคม 23 เมษายน
2017 11 เมษายน 16 เมษายน 16 เมษายน 16 เมษายน 11 เมษายน
2018 31 มีนาคม 1 เมษายน 1 เมษายน 8 เมษายน 31 มีนาคม
2019 21 มีนาคม 24 มีนาคม 21 เมษายน 28 เมษายน 20 เมษายน
2020 8 เมษายน 12 เมษายน 12 เมษายน 19 เมษายน 9 เมษายน
2021 28 มีนาคม 4 เมษายน 4 เมษายน 2 พฤษภาคม 28 มีนาคม

Notes: 1. Astronomical Easter is the first Sunday after the Astronomical full moon, referred to the meridian of Jerusalem.
2. Passover commences at sunset preceding the date indicated.

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 199-200
  2. Lisa D. Maugans Driver, Christ at the Center (Westminster John Knox Press 2009 ISBN 978-0-66422897-2), p. 151
  3. Everett Ferguson, Baptism in the Early Church (Eerdmans 2009 ISBN 978-0-80282748-7), p. 351
  4. Norman Davies (20 January 1998). Europe: A History. HarperCollins. In most European languages Easter is called by some variant of the late Latin word Pascha, which in turn derives from the Hebrew pesach, passover'.