ตารางไมล์ คือหน่วยของพื้นที่ มักย่อว่า ตร.ไมล์ หรือสัญลักษณ์ ไมล์² จากภาษาอังกฤษ mile²

1 ตารางไมล์      = 640 เอเคอร์

= 27,878,400 ตารางฟุต
= 2.589988110336 ตารางกิโลเมตร
≈ 260 เฮกตาร์

แปลงค่าแก้ไข

1 ตารางไมล์ มีค่าเท่ากับ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข